Pressmeddelande -

E-schakt väljer XLEDGER.NET som webbaserat affärssystem

E-schakt Entreprenad AB har skrivit avtal med XLEDGER AB om att driftsätta XLEDGER.NET, ett webbaserat affärssystem som levereras som en tjänst och är tillgängligt dygnet runt. Detta för att effektivisera stödet för administration och skapa bättre beslutsunderlag för styrning av verksamheten.

E-schakt befinner sig sedan en tid tillbaka i ett expansivt skede och man har funnit att nuvarande affärssystem inte uppfyllt de krav som ställts för att möta de ökade behoven på uppföljning och information. I XLEDGER.NET kommer fokus ligga på ekonomi- och projektredovisning,

Målsättningen är att komma igång med användningen av XLEDGER.NET under sommaren och att vara i full drift med systemet under hösten 2010.

För mer information kontakta Lars Lobelius, XLEDGER AB, telefon 0708-800800 epost lars.lobelius@xledger.se

E-schakt Entreprenad AB är ett fristående entreprenadföretag med 100 anställda som huvudsakligen är verksamt inom Stockholms län. För mer information se www.e-schakt.se

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • tidredovisning
  • webbaserat affärssystem
  • projektredovisning
  • ekonomisystem
  • affärssystem

XLEDGER AB är ett dotterbolag till XLEDGER GROUP AS, och har startat sin verksamhet i Sverige under 2009. Systerbolaget XLEDGER AS, har under fyra framgångsrika år på den Norska marknaden, uppnått att mer än 2000 företag idag använder sig av XLEDGER.NET. Huvudägare och grundare till XLEDGER GROUP AS, är Jarle Sky, en av Agresso:s grundare. Läs mer på www.xledger.se

Kontakter

Marie Löfgren

Presskontakt COO 0703-33 70 53