Pressmeddelande -

XLENT nomineras till “Årets Nykomling inom Employer Branding”

Att arbeta med Employer Branding innebär att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke, marknadsföra och positionera sig som en attraktiv arbetsgivare, och samtidigt leva upp till det för såväl nuvarande personal som för de man vill rekrytera. Universums pris ”Årets Nykomling inom Employer Branding” tilldelas en organisation som relativt nyligen tagit sig an Employer Branding-utmaningen och utvecklat en tydlig strategi för frågorna, vilket gjort att de blivit en aktör att räkna med. XLENT är tillsammans med Bengt Dahlgren, Knightec, Prevas och Projektengagemang nominerade till utnämningen.

Så har nomineringen gått till
Allmänheten har under året kunnat nominera valfri organisation via Universums hemsida. Därefter har en oberoende jury bestående av betydande personer inom området, valt ut fem av de 147 förnominerade organisationerna. Juryns val baseras på en rad olika faktorer. Vinnaren kommer att presenteras till hösten 2016.

Motivering: Årets nykomling 2016 – XLENT
Detta företag har rivstartat arbetet med employer branding-frågorna och har vikten av frågorna väl förankrade i ledningen. I sin profilering av företaget visar man upp den bredd och det djup av möjligheter som finns för unga talanger inom företaget. Vidare verkar företaget inom en dynamisk bransch som utmanar individen i ett ständigt lärande. Vi tror att detta företag genom sitt arbete kan inspirera många andra.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Elektroniska affärer, kommunikation

XLENT Consulting Group är ett nordiskt strategi- och IT-konsultbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att öka affärsvärdet i sina kund- och affärsrelationer.