Nyhet -

Hållbara IT-lösningar – Träffa Xllnc på DELL Technologies Forum den 15 oktober

Företag har mycket att vinna på att få kontroll över sina enheter under hela deras livscykel, från inköp till avveckling. Både ur ett ekonomiskt perspektiv och i ett hållbarhetsfokus. Det ligger även helt rätt i tiden att se över den andra livscykeln, det vill säga när man använder enheter igen. Detta är ämnen som kommer tas upp när Xllnc deltar på DELL Technologies Forum den 15 oktober.

En digitaliserad IT-plattform där kunden får kontroll över sina enheter under hela livscykeln
En stor del av det elektroniska avfall som slängs varje år är IT-utrustning och mycket av det som slängs kasseras i onödan. Xllnc har som IT-leverantör som mål att möjliggöra en cirkulär ekonomi som gynnar hela samhället. Det ger möjlighet till både ekonomiska och miljömässiga besparingar för företag, myndigheter och skolor. Det innebär att Xllnc hjälper sina kunder att få kontroll över sina enheter under hela livscykeln och ser till att enheter kan användas igen. Under eventet presenteras företagets visioner och tjänster med stort fokus på hållbarhet. Besökarna kommer bland annat att få en inblick i det som Xllnc kallar XVR Xllnc value recovery och som är en del av tjänsten Life Cycle Management.

Målsättningen är att erbjuda en digitaliserad och intelligent IT-plattform där kunden får kontroll över sina enheter under hela livscykeln. Som grund för Xllnc livscykelhantering finns ett system som möjliggör att allokera kostnader till olika kostnadsställen samt inbyggd kommunikation när det är dags att byta produkter enligt uppsatta policys. Produkterna avidentifieras och raderas säkert med tillhörande certifikat innan produktens ”andra liv”. På så sätt hjälper Xllnc sina kunder att hålla nere kostnader, få kontroll, skalbarhet och ett hållbart system.

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar och öka nyttjandegraden av produkter så länge som möjligt, det kan ske inom den egen organisation eller inom andra organisationer.
– Kom gärna förbi oss på DELL Technologies Forum den 15 oktober för att höra mer om hur vi kan hjälpa er, säger Fredrik Spilsberg, Country Manager Sweden på Xllnc.

Anmäl dig kostnadsfritt här: https://www.delltechnologies.com/sv-se/events/forum2019/Stockholm/index.htm?utm_source=Xllnc  

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Stockholm