Pressmeddelande -

Nytt uppdrag åt Banverket

I detta finns huvuddelen av den viktiga information som utgör underlag för planering, trafikledning, driftledning och underhåll inom Banverket. Systemet används i hela landet av 1000-tals användare. Xmentor kommer i första hand att hjälpa till med att utveckla dagens processer och rutiner i syfte att öka informationskvalitén och användningsområdet för systemet. Uppdraget är långsiktigt och genomförs av Jenny Andersson och Kenth Carlsson.

Kontaktperson:
Kenth Carlsson
0703-823533

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • driftledning
  • informationssystem
  • projektledare