Pressmeddelande -

Nytt uppdrag för Svenska Kraftnät

Xmentor har av Svenska Kraftnät fått i uppdrag att upphandla ett nytt system för styrning och övervakning av det svenska stamnätet för elkraft. Målsättningen är att avtal med en leverantör av ett nytt system ska vara undertecknat till sommaren 2009.

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • projektledare
  • xmentor
  • elkraft
  • system för styrning och övervakning

Kontakter

Ingvar Gräsberg

Konsult inom projektledning 070-540 52 97