Pressmeddelande -

Organisation för elektrogas i Rwanda

Xmentor har påbörjat ett internationellt projekt tillsammans med en tysk samarbetspartner, PSI Software AG

PSI Software AG utvecklar SCADA-system för i första hand övervakning och styrning av anläggningar och nät för bland annat elkraft och gas. PSI kommer att införa övervakning och styrning för det nationella el- och gasnätet i Rwanda som en del i ett större internationellt biståndsprojekt som styrs från Holland.

Xmentors del är att bygga upp och etablera organisation, arbetssätt och långsiktig planering för drift och underhåll av den färdiga anläggningen. Uppdraget är planerat att genomföras under 2009-2011, i första hand av Kenth Carlsson.

Kontakt:
Kenth Carlsson: 0703-823533

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • nät för elkraft och gas
  • elektrogas