Pressmeddelande -

Slutbesiktning av Botniabanans trafikstyrningssystem

Xmentor har fått i uppdrag att göra en slutbesikning av trafikstyrningssystemet för Botniabanan.

Botniabanan AB har i samarbete med Banverket upphandlat trafikstyrningssystemet av Bombardier Transportation. Kontraktet omfattar specifikation, systemutveckling, anläggningsprojektering, leverans, installation, provning, driftsättning samt verifiering och validering av ett komplett ERTMS-system. 

Under våren/sommaren 2010 kommer Xmentor att genomföra slutbesiktning, både av entreprenad och utveckling, samt säkerställa att alla åtaganden inom kontraktet har fullföljts.

Botniabanan AB fick statens uppdrag att bygga en järnväg från Nyland, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå som kallas Botniabanan. Sträckan omfattar 19 mil ny järnväg med 143 broar och 2,5 mil tunnlar. Bygget började 14 augusti 1999 och den sista sträckan (Husum-Umeå) ska vara färdigställd i augusti 2010 för att invigas för kommersiell trafik den 28 augusti av HM Konungen.

Botinabanan kommer som första järnvägssträcka i Sverige att utrustas med ERTMS (European Railway Traffic Management System) nivå 2 trafikstyrningssystem.

För mer information om Xmentors uppdrag, kontakta:
Jörgen Bertals, 070-253 3463

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • banverket
  • projektledare
  • system för styrning och övervakning

Regioner

  • Östersund

---------

Xmentor AB är ett konsultföretag inom förändringsledning. Xmentor har förändringsledare för komplexa förändringar. Hos oss kan du förvänta dig att möta en kreativ och prestigelös organisation som tror på samverkan i nätverk och som är öppen för många typer av samarbeten. Gemensamt för våra uppdrag och våra konsulter är vår ledarroll, vår kunskap om och erfarenhet av ledarskap. Företaget grundades 1999 och har 35 konsulter. www.xmentor.se

-------