Pressmeddelande -

Telekommunikation

Xmentor har fått i uppdrag att utveckla ett viktigt telekommunikationsområde, modem för transmissionslösning i hybridlinjeblockeringen för styrning av tågtrafiken i Sverige, så kallade FST - modem.

Det övergripande målet med Xmentors insats är att:

  • Ta fram en strategi för materialförsörjning för de befintliga systemen
  • Ta fram och beskriva ersättningssystem
  • Författa styrdokument och beslutsunderlag för drift och underhåll

Kontaktperson:
Kenth Carlsson
Telefon: 070-3823533

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • drift och underhåll
  • telekommunikation
  • styrning av tågtrafik