Pressmeddelande -

beQuoted nyheter: Xtranet vänder till vinst - Bra orderläge och effektiviseringar bakom uppryckningen

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-38/bbb-2008-38.htm#Xtranet

 

I somras delade Xtranet ut sin konsultverksamhet. I samband med det tillträdde Hans Erik Persson som vd. Ett halvår senare presenterar Xtranet svarta siffror för rörelsen. Starkt orderläge och hårda effektiviseringar ligger bakom uppryckningen.

Nystart med ny ledning
beQuoted skrev i samband med Xtranets andra kvartalsrapport att bolaget fokuserade på att skapa en lönsam tillväxt med befintlig organisation (se beQuoted nyhetsbrev nr 28 2008). Dagens rapport visar att arbetet gett resultat.

Hans Erik Persson blev vd för Xtranet Installations i mars 2008. Han har tidigare arbetat som operativt ansvarig inom ComHem och Bredbandsbolaget och har en lång erfarenhet av olika chefsbefattningar inom investmentbolaget Kinnevik.

Hans första uppgift som nytillträdd vd i Xtranet var att ta fram en ny affärsplan med ett tydligt lönsamhetsfokus. Därefter har han lagt all kraft på att effektivisera verksamheten:

- När jag kom in i bolaget kände jag att det fanns resurser som inte nyttjades optimalt. Bolaget hade gått med förlust över en lång tid, och det hade satt sig i organisationen, säger Hans Erik Persson och fortsätter:

- Vi slog ihop dotterbolagen till två och flyttade dem till samma lokaler, dels för att spara in på lokalkostnader men också för att nå synergieffekter på personalen mellan bolagen. På installationssidan blev vi tvungna att byta ut i princip alla ledande befattningshavare.

- I samband med utdelningen av XCG, blev jag vd för hela Xtranet. Samtidigt blev Per Meurling vice vd för moderbolaget. Han jobbade tidigare som vd för Xtranet Projects. Förändringen sänkte våra administrativa kostnader då vi nu slipper ha kostnader för vd i både dotterbolagen och moderbolaget, säger Hans Erik Persson vidare.

I likhet med Hans Erik Persson har Per Meurling lång erfarenhet av arbete med nätinfrastruktur och nätutbyggnad från bland annat UPC och Comhem.

Fortsatt stark marknad
Xtranet jobbar framförallt med FTTH (Fiber To The Home), vilket främst innebär projektering, installation och underhåll av fibernät till bostäder. Och Hans Erik Persson är positiv till de fortsatta marknadsutsikterna:

- Marknaden växer kraftigt, både inom Allmännyttan och på den privata sidan. Orderläget för fjärde kvartalet ligger i paritet med tredje kvartalets och verksamhetsåret 2009 ser fortsatt starkt ut, framförallt på service och underhåll. De utländska förfrågningarna ökar också.

- Penetrationen av fiber i Sverige är fortfarande låg. Det är knappa 7,5 procent av de svenska hemmen som är fiberanslutna, att jämföra med Japan som har över 20 procent fiberanslutna hem, säger Hans Erik Persson och fortsätter:

- Vi håller oss öppna för ytterligare internationella engagemang. Vi utförde ett lyckat projekt i Egypten som underleverantör till Ericsson under våren och har projektet som en bra referens för framtida utlandsprojekt.

Flytta fram positionerna
Även om tyngden fortfarande ligger på projektering och installation driver bolagets nya ledning på för att verksamheten ska ta sig högre upp i förädlingskedjan:

- Vi ska stärka vår roll som leverantör av design och projektering. Men på sikt ska vi ta ett större ansvar för de projekt vi arbetar i, avrundar Hans Erik Persson.

Visar svarta siffror på rörelsenivå
Bolaget släppte idag sin rapport för tredje kvartalet 2008. Den visade en kraftigt förbättrad resultaträkning.

Sifforna för de tre första kvartalen 2008 i korthet:

 • Omsättning: 36,7 Mkr (49,8*)
 • EBITA-resultat: -1,7 Mkr (-4,1*)
 • Resultat efter finansnetto: -3,7 Mkr (-3,9*)
 • Vinst per aktie: -0,03 kr (-0,04*)

  Siffrorna för det tredje kvartalet isolerat visade följande:
 • Omsättning: 13,6 Mkr (18,9*)
 • EBITA-resultat: 1,1 Mkr (-2,76*)
 • Resultat efter finansnetto: 0,13 Mkr (-2,55*)
 • Vinst per aktie: -0,0015 kr (-0,0317*)

* Not: Jämförelsesiffran för 2007 innehåller den numera utdelade konsultverksamheten. Redovisade siffror för de första nio månaderna 2008 är rensade från konsultverksamheten.

Bolaget skriver i rapporten att omsättningen för de nio första månaderna 2007 exklusive konsultverksamheten uppgick till 31,3 miljoner kronor, motsvarande en omsättningstillväxt på 17 procent.

EBITA-resultatet exklusive konsultverksamheten förbättrades från -5,8 miljoner kronor till -1,7 miljoner kronor.

Finansiellt ser bolaget ut att stå stabilt. Vid periodens utgång visade bolaget en kassalikviditet på 111 procent och en soliditet på 53 procent.

Bättre än väntat
Dagens rapport från Xtranet pekar på att effektiviseringarna gett resultat. Kan bolaget fortsätta med denna kostnadsmassa och öka omsättningen jämfört med detta kvartal ser det ut som om Xtranet kan presentera ett nollresultat på rörelsenivå för helåret 2008.

beQuoted justerar upp omsättningsprognosen till 50 miljoner kronor för helåret 2008. Senast vi skrev om Xtranet rekommenderade vi att avvakta med köp av aktien.

Även om situationen klarnat med dagens rapport anser beQuoted att den försiktige bör avvakta bokslutet för att få den positiva trenden bekräftad. Å andra sidan innehåller dagens rapport vändningssignaler som den riskvillige kan tolka som ett bra köpläge i aktien.

 

PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Xtranet:


»

Renodlat Xtranet med stark orderingång


»

Xtracom delar ut lönsam konsultverksamhet


»

Xtracom kan bli två bolag


Ämnen

 • Data, Telekom, IT