Pressmeddelande -

Extra bolagsstämma i Xtracom Consulting Group AB (publ) beslutar om riktad nyemission

Stämmans beslut överensstämmer med de förslag som styrelsen lade fram i kallelsen.

Stämman beslöt att:

- genomföra en riktad nyemission av högst 192,000 A-aktier till Multiple Choice Företagsservice AB och Wedmore Partners AB.

- genomföra en riktad nyemission av högst 505,000 B-aktier till Multiple Choice Företagsservice AB och Wedmore Partners AB.

-omvälja Per Hallerby som styrelseledamot (styrelseordförande).

-nyvälja Bo Strandberg och Bengt Levin som styrelseledamöter.

Bo Strandberg har bl a varit med och byggt upp AddNode-koncernen och varit CFO och vice VD i Bonnier Affärsinformation (idag Bisnode). Bengt Levin har innehaft olika företagsledande befattningar sedan 1994, senast vice VD på Cybercom Group.


För vidare information, vänligen kontakta:

Per Hallerby
per.hallerby@xtracom.se
070-658 6868

Ämnen

  • Data, Telekom, IT