Pressmeddelande -

Ny VD i Xtracom AB (u.n.ä.t. Xtranet Gruppen i Stockholm AB)

(Aktietorget: XTRA) Hans Erik Persson tillträder den 5 maj 2008 som Verkställande Direktör i Xtracom AB (u.n.ä.t. Xtranet Gruppen i Stockholm AB). Hans Erik har sedan årsskiftet arbetat inom Xtracom med förändringsarbetet inom installationsverksamheten. Hans Erik har en bakgrund från bl a Kinnevik, Bredbandsbolaget och Comhem. Under Hans Eriks översyn har installationsverksamheten genomgått en omorganisering och kostnadsreduktionsplan med syfte att anpassa kostnadsmassan efter intäkterna och leveranskapacitet. Installationsverksamheten är nu redo att fokusera på ökad debiterbarhet i projekten, samt att genomföra projekten med ökad flexibilitet genom att hålla en bra balans mellan egen personal och köpt installationskapacitet. Ett fortsatt integrationsarbete mellan installationsverksamheten och projekteringsverksamheten pågår och skall intensifieras ytterligare för att realisera de stora projekt som är kontrakterade. Detta arbete kommer att fortgå under första halvåret 2008. Styrelsen i Xtracom AB

Ämnen

  • Data, Telekom, IT