Pressmeddelande -

Xtranet: Korrigering av resultatet kvartal 1

 

(Aktietorget: XTRA)

Det korrekta resultatet för kvartal 1 skall vara -114 tkr och inte -14 tkr som angavs i kvartalsrapporten. Justeringen beror på ett förbiseende i slutkonsolideringen då konsultverksamheten gjorde en korrigering av personalkostnaderna med 100 tkr vilket inte justerades i totala koncernens resultat.

De uppgifter som lämnats av Xtracom Consulting Group till aktiemarknaden är oförändrade och påverkas inte av Xtranets resultatkorrigering.

Stockholm den 28 maj 2008

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT