Gå direkt till innehåll
Påfyllning av gödsel i fält
Påfyllning av gödsel i fält

Blogginlägg -

Miljösmarta säckar märks

Yara övergår successivt till att använda säckar tillverkade av 30 procent återvunnen plast. De nya säckarna har samma egenskaper som de gamla, men är snällare mot miljön. Som ett led i klimatarbetet övergår Yara successivt till att använda gödselsäckar tillverkade av 30 procent återvunnen plast.

De nya säckarna märks med en grön symbol (se bild) och har samma tekniska egenskaper och styrka som de gamla säckarna – det är endast färgen som kan se lite annorlunda ut. Säckarna uppfyller samma standarder och certifieringar som de som tillverkas av 100 procent ny plast.

Inom jordbruket används plast för många olika ändamål för att bibehålla kvalitet och minimera livsmedelsförluster och avfall. Samtidigt är plast en stor källa till föroreningar och bidrar till utsläpp av växthusgaser i varje steg av dess livscykel, från produktion till avfallshantering.

Minskad klimatpåverkan

Plastföroreningar utgör ett problem för miljön, och på Yara har vi därför tagit flera olika steg för att kontinuerligt minska klimatavtryck och klimatpåverkan från användningen av våra produkter. När det gäller förpackningar inkluderar det att använda återvunnen plast, reducera antalet plastförpackningar, säkerställa att förpackningar är återvinningsbara och arbeta med andra aktörer för att samla in och återvinna material.

I Sverige samarbetar Yara med SvepRetur, en ideell branschförening som ansvarar för insamling av lantbruksplast i hela Sverige och ser till att den går till material- eller energiåtervinning. All information om retur av lantbruksplast finns på www.svepretur.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tina Vinnerborg

Tina Vinnerborg

Presskontakt Marknadschef Sverige 073-707 62 63

Yara - Växtnäring till svenskt lantbruk

Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet sedan 1882 i Landskrona. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige. 130 år med fokus på utveckling och leverans av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk.
Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara AB
Östra Varvsgatan 4
21175 Malmö
Sweden