Gå direkt till innehåll
Spännande nyhet! Yaras hängivna arbete för att minska jordbrukets koldioxidavtryck och främja en klimatmedveten livsmedelsproduktion har fått uppmärksamhet i det prestigefyllda CBS-programmet Innovation and Disruption Leaders.
Spännande nyhet! Yaras hängivna arbete för att minska jordbrukets koldioxidavtryck och främja en klimatmedveten livsmedelsproduktion har fått uppmärksamhet i det prestigefyllda CBS-programmet Innovation and Disruption Leaders.

Nyhet -

Yara deltar i CBS: "Innovation and Disruption Leaders"-serien för att främja ett klimatmedvetet lantbruk och livsmedelsproduktion

Yara International har blivit utvald som en framstående aktör inom innovation och deskriptiva strategier i CBS:s prestigefyllda "Innovation and Disruption Leaders"-serie. Detta samarbete, producerat i samarbete med TBD Media Group, lyfter fram de ledare och företag som har anpassat och moderniserat sina strategier för att möta den rådande problematik och oro som finns i världen.

I det senaste avsnittet, som sträcker sig över nästan åtta minuter, presenteras Yaras arbete med att säkerställa livsmedelstrygghet och ett miljömedvetet jordbruk. Företaget visar sin breda portfölj av mineralbaserade gödselmedel, digitala lösningar, regenerativa jordbruksmetoder och samlad odlingskunskap.
Rejane Souza, Senior Vice President, Global Innovation på Yara, understryker företagets uppdrag: "Vår mission som företag är att ansvarsfullt förse världens växande befolkning med mat, samtidigt som vi värnar om planeten. Det är mycket viktigt att vi bygger ett system som är mer motståndskraftigt än det vi har idag".

Yara lyfter fram tre centrala pelare: klimatmedvetenhet, att främja regenerativt jordbruk och att säkerställa en framgång för lantbrukare världen över. Fokus läggs även på markhälsa och YARD-forskningsanläggningen i Hanninghof, där Yara arbetar med förbättring och utveckling för att främja hållbara och långsiktiga gödselproduker och odlingstekniker.

Frank Brentrup, R&D Lead for Sustainability and Strategic Research på Yara, betonar betydelsen av mineralgödselmedel inom regenerativt jordbruk och presenterar Yaras kommande linje av fossilfria gödselmedel. Dessa gödselmedel kommer att erbjuda en enkel och effektiv metod för att minska koldioxidutsläppen inom livsmedelsproduktionen. Frank förklarar: "Den största effekten av fossilfria gödselmedel är den enorma minskningen av utsläpp från själva produktion, vilken är ungefär 80-90% lägre jämfört med dagens redan låga nivåer.".

Även Yaras samarbete med Lantmännen lyfts fram. Samarbetet erbjuder en unik möjlighet att kombinera Yaras fossilfria gödsel med Lantmännens omfattande livsmedelskedjor. Extra roligt är det att Johanna Taflin från Lantmännen hade möjlighet att delta och delge sina och Lantmännens tankar kring vårt unika samarbete.


Se filmen här https://www.cbsnews.com/video/...

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tina Vinnerborg

Tina Vinnerborg

Presskontakt Marknadschef Sverige 073-707 62 63

Relaterat innehåll

Yara - Växtnäring till svenskt lantbruk

Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet sedan 1882 i Landskrona. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige. 130 år med fokus på utveckling och leverans av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk.
Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara AB
Östra Varvsgatan 4
21175 Malmö
Sweden