Gå direkt till innehåll
Tina Vinnerborg  har tillträtt som ny direktör för Yaras sälj- och marknadsteam i Sverige.
Tina Vinnerborg har tillträtt som ny direktör för Yaras sälj- och marknadsteam i Sverige.

Pressmeddelande -

Ny direktör för Yara Sverige

Tina Vinnerborg tillträde som ny direktör för sälj och marknadsföring den 22 mars 2023.

Tina har en examen i ekonomi från Lunds universitet, samt en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen med anställningar på bland annat Nestlé, Findus, Duni och Midsona. Några exempel på positioner; kommersiell chef, KAM-chef och marknads- och kommunikationschef. Dessutom har Tina flera års erfarenhet från konsultsidan där fokus låg på affärsutveckling, kommunikation och försäljning.

”Jag ser verkligen fram emot att ta mig an detta uppdrag i en bransch som hamnat på var mans bord då vi nu lever i en verklighet som vår generation aldrig tidigare upplevt. Vi står alla inför stora utmaningar men med utmaningar följer även nya möjligheter. Tillsammans med branschorganisationer, distributörer och Yara-kollegor kommer jag försöka ta vara på dessa för att vi gemensamt ska kunna skapa förutsättningar för en lönsam och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.”

”Jag är glad att kunna välkomna Tina till vårt team i Yara Sverige. Hon har med sig en omfattande kommersiell erfarenhet som kommer att vara nyckeln till att genomföra vår strategi mot en klimatvänligare matproduktion”, säger Rolf Isberg Senior Vice President, Yara Norden.

Ämnen

Kategorier


Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet från början i Landskrona 1882. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige.

I mer än 130 år har vi varit verksamma i Sverige. Hela tiden med fokus på utveckling och levereras av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk. Sedan starten har bolaget varit en ledande leverantör av kvävegödselmedel och senare även industriprodukter.

Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin sedan 1882, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till komplett sortimentet av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara har en global position som ledande leverantör av kvävebaserade mineralgödselmedel och industriprodukter. Företaget är världsledande inom ammoniak, nitrater och specialgödselmedel.

Yara är stolt över att kunna leverera ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter, såväl - granulerade produkter för jordbruk i produktfamiljerna YaraMila, YaraBela och YaraLiva – produkter för bladgödsling i YaraVita familjen – som produkter för näringsbevattning i produktfamiljen YaraTera. Engagemanget inom FoU och målsättningen att stödja lantbruket i utvecklingen av en allt mer hållbar odling i form av kunskapsdelning och verktyg för bättre tillförsel av gödsling.
Yara kommer under 2023 bli den första aktören att leverera fossilfri mineralgödsel till de svenska lantbrukarna.

Kontakter

Tina Vinnerborg

Tina Vinnerborg

Presskontakt Marknadschef Sverige 073-707 62 63

Yara - Växtnäring till svenskt lantbruk

Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet sedan 1882 i Landskrona. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige. 130 år med fokus på utveckling och leverans av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk.
Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara AB
Östra Varvsgatan 4
21175 Malmö
Sweden