Gå direkt till innehåll
Yara ser fram emot att kunna bidra till debatten i Europaparlamentet och tillsammans med nationella regeringar genom EU:s gödselstrategi säkerställa livsmedelstillgången i Europa.
Yara ser fram emot att kunna bidra till debatten i Europaparlamentet och tillsammans med nationella regeringar genom EU:s gödselstrategi säkerställa livsmedelstillgången i Europa.

Pressmeddelande -

Yara efterlyser brådskande åtgärder för att minska Europas livsmedelsberoende av Ryssland

Yara uppmanar Europeiska unionen och de nationella regeringarna att agera snabbt och beslutsamt för att se till att Europa minskar, och inte stärker, sitt beroende av Ryssland för livsmedel och gödselmedel. En stark europeisk gödselindustri är avgörande inte bara för att trygga livsmedelsförsörjningen i Europa och globalt, utan också för att se till att Europa kan fortsätta att ta ledningen i den gröna omställningen.

"Det är absolut nödvändigt att kriget mot Ukraina inte hindrar arbetet mot en klimatneutral framtid. Det är otänkbart att vi ska nå klimatmålen utan en stark, fossilfri europeisk industri. I stället för att försvaga den europeiska gödselindustrins ställning, som är en föregångare för en minimerad klimatpåverkan, behöver vi massiva, samordnade insatser för att nå ett nollutsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi minskar vårt beroende av Ryssland” säger Svein Tore Holsether, CEO Yara International.

Begränsad produktion i Europa minskar tillgången på gödselmedel i världen och har direkta, negativa konsekvenser för det globala livsmedelssystemet och den globala livsmedelssäkerheten. Den europeiska gödselsektorn är också avgörande för ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem, både i Europa och globalt. Gödselmedel som produceras i Europa har ett koldioxidavtryck som är bara hälften av det globala genomsnittet, även i jämförelse med ryska gödselmedel.

Yara riktar sig därför till Europaparlamentet och andra intressenter och efterlyser en EU-strategi för gödselmedel. Växtnäring från mineralgödsel beräknas producera 50 procent av all den mat som odlas idag. En strategi för den europeiska gödselindustrin är därför ett avgörande steg mot att säkra EU:s strategiska oberoende inom livsmedel och jordbruk. EU:s lösningspaket för den europeiska gödselindustrin bör omfatta åtgärder för att:

  1. Säkra fortsatt tillgång till naturgas.Naturgas är nyckeln till att producera gödselmedel och är också avgörande för att minska miljöpåverkan från andra sektorer. Till exempel AdBlue, som i huvudsak tillverkas av naturgas och som används i fordon för att minska utsläppen av skadliga gaser i atmosfären. Praktiskt taget alla moderna dieselfordon och maskiner kräver AdBlue för att fungera och cirka 95% av den AdBlue som förbrukas i Europa produceras i Europa.
  2. Påskynda användningen av förnybar energi.Omställningen till en mer hållbar och motståndskraftig gödselproduktion genom användning av förnybar energi och återvunna näringsämnen kräver storskaliga investeringar. Innovations- och investeringsstöd bör öronmärkas för gödselsektorn för att uppnå de tre målen att påskynda utfasningen av fossila bränslen, minska vårt beroende av fossila bränslen; och minska vårt beroende av Ryssland.
  3. Stärka EU:s strategiska oberoende när det gäller gödselmedel. Europeiska myndigheter bör prioritera tillgången på råvaror för europeisk gödselproduktion för att undvika nya beroenden snarare än att sänka hinder eller import av färdiga gödselmedel från Ryssland eller någon annanstans. Kommissionen bör också övervaka och kontrollera de volymer av gödselprodukter som kommer till Europa från Ryssland och Vitryssland, särskilt eftersom ryska gödselmedel har ungefär dubbelt så höga utsläpp av växthusgaser än vad gödselmedel producerade i Europa har.

Yara ser fram emot att kunna bidra till debatten i Europaparlamentet och tillsammans med nationella regeringar genom EU:s gödselstrategi säkerställa livsmedelstillgången i Europa.

Om Yara

Yara främjar kunskap som bidrar till att ansvarsfullt förse världen med livsmedel och på ett respektfullt sätt skydda planeten. Med avstamp i vår vision om en värld utan hunger och en respekterad planet, bygger vår strategi på en hållbar värdetillväxt, klimatvänlig växtnäring och energilösningar med noll utsläpp. Yaras ambition är att sträva efter en klimatvänlig livsmedelsproduktion som skapar värde för våra kunder, aktieägare och samhället i stort och bidrar till en mer hållbar livsmedelskedja.

För att uppnå vår ambition har vi tagit ledningen i utvecklingen av digitala jordbruksverktyg för precisionsjordbruk och arbetar nära partners i hela värdekedjan för livsmedelsproduktion för att förbättra effektiviteten och hållbarheten. Med vår satsning på produktion av en grönare ammoniak strävar vi efter att möjliggöra vätgasekonomin och driva en fossilfri omställning av sjöfart, gödselproduktion och andra energiintensiva industrier.

Yara grundades 1905 för att motverka den växande hungersnöden i Europa och har idag en världsledande position som global leverantör av växtnäring. Vi driver en integrerad affärsmodell med cirka 17 000 anställda och verksamheter i över 60 länder, med en dokumenterad hög lönsamhet.
År 2021 rapporterade Yara intäkter på 16,6 miljarder USD.


Kontakter Yara International:

Tiffanie Stephani

Vice president, europeiska regeringsrelationer och extern kommunikation

Yara Europa

Mobil: +32 478 508 280

E-post: tiffanie.stephani@yara.com

Vibeke Larøi

Kommunikationsansvarig

Yara Europa

Mobil: +47 942 85 337

E-post: vibeke.laroi@yara.com

Ämnen

Kategorier


Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet från början i Landskrona 1882. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige.

I mer än 130 år har vi varit verksamma i Sverige. Hela tiden med fokus på utveckling och levereras av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk. Sedan starten har bolaget varit en ledande leverantör av kvävegödselmedel och senare även industriprodukter.

Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin sedan 1882, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till komplett sortimentet av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara har en global position som ledande leverantör av kvävebaserade mineralgödselmedel och industriprodukter. Företaget är världsledande inom ammoniak, nitrater och specialgödselmedel.

Yara är stolt över att kunna leverera ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter, såväl - granulerade produkter för jordbruk i produktfamiljerna YaraMila, YaraBela och YaraLiva – produkter för bladgödsling i YaraVita familjen – som produkter för näringsbevattning i produktfamiljen YaraTera. Engagemanget inom FoU och målsättningen att stödja lantbruket i utvecklingen av en allt mer hållbar odling i form av kunskapsdelning och verktyg för bättre tillförsel av gödsling.

Kontakter

Tina Vinnerborg

Tina Vinnerborg

Presskontakt Marknadschef Sverige 073-707 62 63

Relaterat innehåll

Yara - Växtnäring till svenskt lantbruk

Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet sedan 1882 i Landskrona. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige. 130 år med fokus på utveckling och leverans av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk.
Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara AB
Östra Varvsgatan 4
21175 Malmö
Sweden