Gå direkt till innehåll
Yara och Dataväxt utökar sitt samarbete för att stärka svensk växtodling

Pressmeddelande -

Yara och Dataväxt utökar sitt samarbete för att stärka svensk växtodling

Yara och Dataväxt har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att integrera Yaras gödselrekommendationer i Dataväxts plattform. Målet är att tillhandahålla för användaren skräddarsydda råd, detta för att skapa möjligheter att optimera skördarnas kvalitet och kvantitet.

Knud Nissen, Precisionsodlingsansvarig på Yara, kommenterar samarbetet: "Vi ser potentialen i att kombinera Dataväxts teknologi med Yaras kunskap inom odlingsrekommendationer. Sveriges lantbrukare vill utveckla sig, de söker kunskap för att göra det och vi kommer nu kunna förse lantbruket med både tekniska lösningar och bakomliggande odlingskunskap direkt i växtodlingsprogrammet.”

Partnerskapet kommer fokusera på att göra Yaras gödselrekommendationer tillgängliga genom en API till Dataväxts plattform. Initiativet syftar till att öka skördarna och ge Dataväxts användare fler möjligheter att kunna producera den högkvalitativa avsalugröda som efterfrågas av marknaden.

Fredrik Djupmarker, VD för Dataväxt, uttrycker sin optimism över samarbetet: "Vi är inriktade på att stärka svenskt jordbruk och skapa bonnanytta. Samarbetet med Yara är ett viktigt steg i den riktningen. Genom att kombinera vår teknologi med Yaras expertis inom gödselrekommendationer ger vi lantbrukaren möjlighet att göra verklig skillnad. Bra för både för lantbrukaren, klimatet och miljön.”

”Att utveckla långsiktiga samarbeten likt detta är ett steg i rätt riktning för att bidra till lantbrukets minskade klimatpåverkan. Det är helt i linje med vad vi tror behövs för att vi gemensamt ska kunna nå Parisavtalets mål till 2050.” understryker Tina Vinnerborg, Marknadschef för Yara Sverige, och lyfter betydelsen av partnerskapet för att bidra till ett minskat klimatavtryck från det svenska lantbruket.

Dataväxt och Yara siktar på att kunna presentera tjänsten på Borgeby Fältdagar 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tina Vinnerborg, Marknadschef Yara
Tina.Vinnerborg@yara.com

Knud Nissen, Precisionsodlingsansvarig Yara
knud.nissen@yara.com

Fredrik Djupmarker, VD Dataväxt
fd@datavaxt.se

Ämnen

Kategorier


Om Yara

Yara främjar kunskap som bidrar till att ansvarsfullt förse världen med livsmedel och på ett respektfullt sätt skydda planeten. Med avstamp i vår vision om en värld utan hunger och en respekterad planet, bygger vår strategi på en hållbar värdetillväxt, klimatmedveten växtnäring och energilösningar med minskade GHG-utsläpp. Yaras ambition är att sträva efter en klimatvänlig livsmedelsproduktion som skapar värde för våra kunder och samhället i stort för att bidrar till en mer hållbar livsmedelskedja.

För att uppnå vår ambition arbetar vi ständigt med utveckling av digitala verktyg och lösningar för precisionsjordbruk. Vi arbetar nära partners genom hela värdekedjan för att förbättra tex kväveeffektiviteten och främja en hållbar livsmedelsproduktion. Med vår satsning på produktion av en grönare ammoniak strävar vi efter att möjliggöra en fossilfri omställning av gödselproduktion för att kunna möta efterfrågan på en minskad klimatpåverkan inom livsmedelskedjan.

Yara grundades 1905 för att motverka den växande hungersnöden i Europa och har idag en världsledande position som global utvecklare, producent och leverantör av växtnäring. Vi driver en integrerad affärsmodell med cirka 17 000 anställda och verksamheter i över 60 länder.

I mer än 130 år har vi varit verksamma i Sverige. Hela tiden med fokus på utveckling och levereras av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk. Sedan starten har bolaget varit en ledande leverantör av gödselmedel och senare även industriprodukter som Adblue.

Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin sedan 1882, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till komplett sortimentet av växtnäringsprodukter för jordbruket. Inom kort kommer Yara även kunna leverera fossilfri mineralgödsel till de svenska lantbrukarna.

Kontakter

Tina Vinnerborg

Tina Vinnerborg

Presskontakt Marknadschef Sverige 073-707 62 63

Yara - Växtnäring till svenskt lantbruk

Vår historia är ett bevis på vårt engagemang och uthållighet sedan 1882 i Landskrona. 1981 blev Norsk Hydro majoritetsägare och 2004 bildas Yara Sverige. 130 år med fokus på utveckling och leverans av högkvalitativa växtnäringsprodukter till svenskt jordbruk.
Byggd på vår starka historia och som ett banbrytande företag inom mineralgödselindustrin, är Yara idag ett företag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve till ett komplett sortiment av växtnäringsprodukter för jordbruket och ett brett utbud av industriella lösningar.

Yara AB
Östra Varvsgatan 4
21175 Malmö
Sweden