Pressmeddelande -

Elbilen är inte den snabbaste vägen mot koldioxidsänkt bilpark

 

PRESSINFORMATION   FÖR OMEDELBAR PUBLICERING   PRESSINFORMATION

 

Lund 2010-05-19

Centern förslår att förmånsskattenedsättningen för miljöbilar förlängs, samt att ny grön bilpremie på 30-50000 kr införs vid konsumenters köp av elbil. - Andreas Carlgren säger på dagens presskonferens att styrningen ska vara teknikneutral men det är den inte. I princip blir det omöjligt att nå en 50 grams gräns utan batteriteknik. Detta är inget steg i rätt riktning, när det gäller företagens framtida bilinköp, och istället cementerar det teknikberoendet, säger Ronny Svensson VD på Ynnor AB.

 – Det saknas en klar miljöbilsdefinition. De snabbaste framgångarna i CO2 nedsättning som man får redan nu med 120 grammare nämns överhuvudtaget inte av Andreas Carlgren Det blir en uppbromsning under de närmsta åren innan elbilens genombrott, om vi inte får klarhet i denna miljöbilsdefinition, fortsätter Ronny Svensson.

 Miljöminister Andreas Carlgren presenterar i dag, den 19 maj en rapport som heter ”Grön Bilpark” Meningen är att visa Alliansens väg mot en fossiloberoende vagnpark år 2030. I grova drag så innebär det att förmånsskattenedsättningen på miljöbilar förlängs, samt införandet av en subvention på 30-50000 kr vid köp av bil med utsläpp mindre an 50gCO2/km. Summan på elbilssubventionen pekar på att Alliansen vill följa andra Europeiska länders statliga stöd.  Tidigast 2015 beräknas elbilens intåg märkas på nybilsförsäljningen i Sverige. Fram till elbilens genombrott måste företagen köpa in så lågförbrukande bilar som möjligt. Osäkerheten vilket drivmedel som dominerar de närmaste tre åren är för stor, och i slutändan blir det kostsamt för svenska företag att avyttra impopulära bilar.   

– Nu börjar racet, och nu kommer de andra partierna svara med vad de vill göra med tjänstebilsbeskattningen, och jag måste säga att jag hade förväntat mig mer av Alliansen, avslutar Ronny Svensson

 För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Hur stödjer de andra länderna elbilen, läs mer på www.tjanstebilsfakta.se

 

Ynnor AB är sedan snart tjugo år tillbaka Sveriges ledande kunskapsföretag inom området tjänstebilar och ger bland annat ut böcker, publikationer och är content provider åt många företag som informerar om och producerar tjänster inom fordonssektorn.

 

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/ynnor/pressbilder.asp

Ämnen

  • Biltrafik

Kategorier

  • bilregistreringar
  • förmånsvärde
  • miljöbil
  • tjänstebil
  • ynnor

Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson

Kontakter

Ronny Svensson

Presskontakt VD 040-699 77 11