Pressmeddelande -

För Sverige - i framtiden!

Malmö Yrkeshögskola föreslår en ny typ av yrkeshögskoleutbildningar "MY24" riktade mot redan yrkesverksamma som vill vidareutveckla sig i sin yrkesroll. Gemensamt är att utbildningarna är korta (en termin), att utbildningarna är tillgängliga på distans samt att utbildningarna är avancerade och mycket hårt fokuserade på ämnet

Yrkeshögskolan är en fantastisk utbildningsform, decentraliserad och styrd av det lokala arbetslivets behov, vilket ger rätt kunskaper, vilket i sin tur ger jobb efter studierna, vilket resulterar i framtidstro och välfärd.

Men även de som redan har arbete bör kunna få möjlighet vidareutveckla sig i sin yrkesroll. Digitaliseringen slår igenom i varenda bransch, vartenda yrke. Genom att öppna upp för ny kunskap kan företag bättre tillvarata nya möjligheter, skapa mer eftertraktade produkter och tjänster, vilka i sin tur ger framgångsrika svenska företag.

Arbetsgivare, kluster och branschorganisationer har framfört önskemål att utbildningarna ska vara KORTA, att det ska vara möjligt att ta del av utbildningarna på DISTANS men med träffar och laborationer och att utbildningarna ska vara extremt FOKUSERADE på just ämnet. Ingen som har jobbat i 10-20 år i en bransch vill börja om från ruta ett bara för att något av verktygen förändrats.

Malmö Yrkeshögskola har som ett första steg föreslagit fem utbildningar - MY24. Gemensamt är att dessa utbildningar är inriktade mot de som redan har jobb, att utbildningarna är korta (en termin), att utbildningarna är tillgängliga på distans samt att utbildningarna är avancerade och mycket hårt fokuserade på ämnet.

I slutet av januari ger Myndigheten för yrkeshögskolan besked om MY24 beviljas eller om myndigheten anser att upplägget avviker för mycket mot hur traditionella yrkeshögskoleutbildningar förväntas se ut. Eller om myndigheten minns vad utredaren Anders Franzén skrev i SOU 2008:29 om den nya yrkeshögskolan:

”Yrkeshögskolan bör också kunna få stor betydelse genom att erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling i form av kortare kurser och kurspaket med reducerad studietakt i flexibla former.”

Läs mer på my24.se

Ämnen

  • Arbetsmarknadsfrågor

Malmö Yrkeshögskola, Göteborgs Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola har startats av personer med lång erfarenhet av utbildning inom nya medier och informationsteknik. Vi känner att de befintliga högskolorna inte riktigt hänger med i den snabba tekniska utvecklingen och framförallt inte i alla de nya affärsmöjligheter som skapas.

Läs mer på http://my.se eller ring 0200-210 999.

Malmö Yrkeshögskola är en registrerad bifirma till Sveriges Yrkeshögskola AB.