Pressmeddelande -

Information om Ystad Arena

Ystad Arena är det största investeringsprojektet i Ystads historia. Att bygga en arena innebär en omfattande process och är ett komplext projekt. Det har lagts ner mycket tid och resurser på att ta fram bra beslutsunderlag och det har varit diskussioner och dialoger med våra invånare och framförallt med idrottsföreningarna. Skapandet av Ystad Arena har engagerat många och det är ett projekt som väcker känslor och förväntningar.

Diskussionerna vid KSAU:s möte präglades av stor öppenhet och strävan till samsyn mellan de poliitiska partierna.

För att kunna göra prioriteringar, snabba upp processen och ha en god ekonomisk kontroll kommer projektet med Ystad Arena att delas upp i två parallella projekt, Badet och Österportshallen.

Vad avser badet så finns det enighet om att prioritera följande funktioner:
- Tävlings- och motionsbassäng, 25 m x 8 banor
- Aktivitetsbassäng med höj-och sänkbar botten
- Äventyrsbad
- Barnpool
- Relaxavdelning
Till detta kommer också nödvändiga kringutrymmen.

Österportshallen upprustas, moderniseras och anpassas till dagens krav och behov.
Möjlighet att spela bowling kommer att finnas.

KSAU träffas igen om två veckor för att ta ytterligare ett steg mot att få en modern idrotts- och badanläggning i Ystad. Beslut kommer att tas i Kommunfullmäktige i juni i år i samband med budgeten.

För ytterligare informaiton:
Kenth Jagerborn, kommundirektör Ystads kommun, 0709-47 71 13, kenth.jagerborn@ystad.se

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Ystad

Ystad, en eftertraktad och populär kommun på den svenska rivieran, med positiv tillväxt i inflyttning, företagande, föreningsliv, turism och kultur.

Kontakter

Itta Johnson

Presskontakt Marknadsstrateg Varumärke, information och marknadsföring 0411-577296