Pressmeddelande -

Maskarna gör jobbet - kan rädda Östersjön o klimatet

Charlottenlunds gård, som ligger sju km väster om Ystad i Ystads kommun, tänker nytt, kreativt och hållbart inom jordbruket - i en näring som har stor betydelse för Östersjöns överlevnad och därmed även Österlens framtid.

Den metod som Charlottenlunds gård infört kallas reducerad jordbearbetning och ersätter plöjning. Metoden är ett viktigt steg mot ett mer hållbart och resurseffektivt jordbruk. Resultatet visar sig i form av lägre driftskostnader, stora tidsbesparingar och ett flertal märkbart positiva miljöeffekter. Bland annat minskar läckaget av bekämpningsmedel, kväve och fosfor från 30 % upp till 90 %. Metoden kan därigenom bidra till Östersjöns överlevnad genom att radikalt minska övergödningen i form av läckage från kustnära jordbruk. Dessutom resulterar den minskade jordbearbetningen i ett avsevärt bättre klimatavtryck. Charlottenlunds stora framgång med metoden har nu börjat få flera efterföljare.

Ystad-S:t Petri Rotaryklubb tilldelar i dag Charlottenlunds Gård utmärkelsen
Årets Gott Nytt Entreprenörskap i Ystad/ Österlen med motiveringen:

VD Per Landén på Charlottenlunds gård och ägarna Therese o Claes Lachmann har bevisat, att genom övergång till s.k. reducerad jordbearbetning – enkelt uttryckt har man slutat plöja - har man kunnat minska kostnader och minska gårdens miljöpåverkan sedan 2001. Exempel:

Ekonomi

 • Minst 6 000 000 kr i lägre kostnader sedan starten
 • Ökad produktivitet på de 672 ha gården brukar
 • Minskad användning av gödning, kemikalier och drivmedel

Miljö  (beräkningar enligt bl.a. tyska studier) minskat läckage av

 • 70 % fosfor
 • 70 % bekämpningsmedel
 • 65 % kväve
 • 65 % minskad jorderosion
 • 5 ggr lägre CO2 avgång

Vad är hemligheten? Bl.a. sex-sju gånger fler daggmaskar som gör jobbet med att luckra jorden istället för plöjning. Metoden togs ursprungligen fram i USA och Tyskland för att minska jorderosionen. Vad kan det betyda för vår miljö, klimatet, övergödningen av Östersjön om fler jordbruk i Skåne och Sverige går över på denna teknik?

Kontakt:
Per Landén, VD, Charlottenlunds Gård, per.landen@charlottenlund.se, tel  0705-872093
PUA Per-Uno Alm, Respect, Ystad-S:t Petri Rotaryklubb, pua@respect.se,  tel 072-700 31 01


Ämnen

 • Arbetsliv

Taggar

 • charlottenlunds gård
 • charlottenlund
 • ystad

Regioner

 • Ystad

Aktuell information www.ystad.se

Presskontakt

Itta Johnson

Presskontakt Marknadsstrateg Varumärke, information och marknadsföring 0411-577296