Pressmeddelande -

Strålande turism i Ystads kommun under 2006

Besöksnäringen är en av Ystads kommuns största näringar. Enligt uppgifter från Nutek, SCB, TDB, SHR och SCR har kommunen årligen ca 1,25 miljoner dagsbesökare samt ca 640.000 kommersiella och privata gästnätter. Antalet företag med koppling till besöksnäringen är ca 240 och sysselsätter ca 440 årsarbetare. Turismen omsätter ca 470 milj kr och bidrar med skatteintäkter på drygt 30 milj kr. Beläggningen på hotell, vandrarhem och stugbyar 2006 ökade med 14.940 gästnätter jämfört med 2005. Ökningen har rört sig mellan 11% och 19% under de olika månaderna. Det betyder en total ökning på 15,3% varav de internationella gästerna stod för 22,9%:s ökning. De svenska gästerna utgör 82% av besökarna i kommunen. De utländska gästnätterna kommer i följande ordning: Tyskland, Danmark, Norge, Polen, USA, UK, Nederländerna, Schweiz, Finland, Frankrike, Italien, Ryssland, Japan. Tillkommer ”övriga europeiska länder” och ”övriga världen”. Tittar man enskilt på hotellmarknaden, har den ökat med hela 19,9%. Intressant är, att beläggningen måndag-torsdag ökat med 23,8% och helgerna med 13,2%. Ystad har således blivit allt intressantare för affärsresenärer, konferenser och seminarier som i stor utsträckning reser mitt i veckorna. Alla hotell, utspridda över hela kommunen, rapporterar ökningar. Hotellen, stugbyarna, campingplatserna och andra arrangörer har varit flitiga med sin egen marknadsföring och synts speciellt väl i rikstäckande tidningar och magasin. Detta, tillsammans med Ystads Turistbyrås egna aktiviteter, har gjort att varumärket Ystad synts i allt fler olika sammanhang. På vandrarhems- och stugbysidan finns inte separat statistik för Ystad. Här ses dock en ökning på 7,2% för hela Ystad-Österlenregionen. Pressbesök 2006 Under 2006 besöktes Ystad av 86 journalister från TV, radio och tidningar. De allra flesta, ca 90% kom från utlandet. Det stora dragplåstret är Mankells Wallander, som därmed också är en dörröppnare till många andra verksamheter, som Ystads Turistbyrå får möjlighet att presentera under pressbesöken. Nyhet 2007 Ystads Turistbyrå, som arbetar med profilering och marknadsföring av kommunen, har inställningen att varje säsong börjar med nyårsdoppet och avslutas med nyårsfyrverkeriet. För att utveckla besöksnäringen, göra boendet mer tillgängligt för besökarna och ytterligare öka beläggningen på anläggningarna, har Ystads Turistbyrå anslutit sig till on-line bokningssystemet Citybreak. Under våren kommer totalt 18 boendeanläggningar att finnas direktbokningsbara genom www.ystad.se. En del av anläggningarna ligger i grannkommunerna Skurup och Sjöbo. Pressbearbetningen, det goda samarbetet med Ystad-Österlen-kommunerna, Position Skåne, Region Skåne, Visit Sweden med flera fortsätter för ökad tillväxt inom besöksnäringen.

Ämnen

  • Turism

Regioner

  • Ystad

Kontakter

Itta Johnson

Presskontakt Marknadsstrateg Varumärke, information och marknadsföring 0411-577296

Relaterat innehåll