Pressmeddelande -

Vattenvårdspris för arbete mot spökgarn

Sydkustens Vattenvårdsförbund delar varje år ut ett pris för att belöna insatser som bidrar till en hållbar vattenmiljö längs den skånska sydkusten. I år delas priset ut till Joakim Odelberg och Patrik Juhlin för deras arbete mot spökgarn i Östersjön.

-  Joakim och Patrik har verkligen visat prov på förtjänstfulla insatser.  Spökgarnen fortsätter fiska och leder till ett onödigt lidande för djuren samtidigt som det förorenar Östersjön, säger Henrik Uthas, miljöingenjör på Ystads kommun och styrelsemedlem i Vattenvårdsförbundet.

Hundratals ton fisk dör i onödan varje år i svenska vatten på grund av kvarglömda fiskeredskap, framför allt förlorade fiskenät, så kallade spökgarn. De påverkar fiskbestånden, är ett djurplågeri och slöseri med de gemensamma naturresurserna.

-  Pristagarna har synliggjort ett enormt problem som är i princip helt okänt på grund av att det sker under ytan. När förståelsen för detta miljöproblem ökar hoppas vi att människors beteende ändras. Patrik och Joakim visar att trots att problemen med spökgarn nästintill är oändliga så är det möjligt att göra något åt det, säger Mona Olsson Skog, miljöstrateg på Ystads kommun.

Priset består av tavlor av Nybrostrands-baserade konstnären Lisa Olsson som använder sig av sand i skapandet av sina tavlor.


Prismotiveringar:

Joakim Odelberg – informationsinsats
”Joakim har under flera år verkat för att sprida information och uppmärksamma beslutstagare och allmän-heten om problemet med spökgarn. Joakim har bl.a. dokumenterat en bärgningsinsats av spökgarn utan-för Smygehamn under 2013 och har arbetat för att informera såväl media och allmänhet om projektet och problematiken. Joakims film om spökgarn visades bl.a. i SVT:s Vetenskapens värld i februari 2014.”

Patrik Juhlin – genomförande
”Patrik Juhlin som driver Pdyk i Ystad är aktiv i den pågående spökgarnsfrågan och är en av de få i landet med erfarenhet och kunskap om hur spökgarn tas upp från havsbotten och vrak. Patrik ledde det fysiska arbetet med att bärga den betydande mängd spökgarn som rensades från vrak utanför Smygehamn.”

Fakta
www.balticsea2020.org/pressrum/446-spokgarn-i-ostersjon
http://www.balticsea2020.org/pressrum/436-reportage-om-spoknat-i-vetenskapens-varld
www.leofilm.se
www.pdyk.se

www.vattenvardsyd.se

www.lisaolsson.se

Priset överlämnas vid förbundsstämman på Skanörs Gästis den 23 maj klockan 9.30.
Adress: Mellangatan 13, Skanör

Mer information
Henrik Uthas, miljöingenjör Ystads kommun, 0411-57 71 52

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Regioner

  • Ystad

Aktuell information www.ystad.se

Kontakter

Itta Johnson

Presskontakt Marknadsstrateg Varumärke, information och marknadsföring 0411-577296