Pressmeddelande -

Internationell metod ska ge trovärdigare klimatinformation

Den gångna helgen avslutades ett veckolångt internationellt miljömöte i Oslo. Det var ISO:s arbetsgrupper för miljöledning som träffades för att arbeta på de vägledningsdokument som näringslivet världen över använder i sitt miljöarbete. En av av de hetaste frågorna just nu är den metod som tas fram för att beräkna så kallade koldioxidavtryck (”carbon footprint”) för varor och tjänster.

- I en undersökning som vi lät göra i Sverige förra året (pdf) visade det sig att konsumenternas förtroende för företagens klimatuttalanden är mycket lågt, säger Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation och en av de svenska experter som deltar i ISO-arbetet. Förhoppningen är att vi med gemensamma internationella regler för hur man beräknar och kommunicerar klimatdata kan undanröja de värsta avarterna.

Intresset för arbetet är mycket stort, vilket märks genom det breda deltagandet från såväl företag som frivilliga organisationer från många olika länder.

- Man kan säga att de företag och organisationer som väljer att engagera sig aktivt i detta arbete också är de som är måna om att ligga i framkant när det gäller kompetens och trovärdighet i klimatkommunikation, säger Lars Jonsson.

ISO står för International Organization for Standardization (iso.org) Den internationella standarden ”Carbon footprint”, ISO 14067, är tänkt att vara färdig år 2012.

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson, Yttra Konsumentkommunikation, 070-695 34 05, lars.jonsson@yttra.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Yttra hjälper företag och organisationer att kommunicera miljö- och samhällsansvar på ett trovärdigt sätt. Yttras uppdragsgivare finns inom näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, handel, tjänste- och kunskapsföretag, utbildningsinstitutioner, myndigheter på central och lokal nivå.

Kontakter

Lars Jonsson

Presskontakt Vd, rådgivare Hållbarhetskommunikation 08-559 22 539

Relaterat innehåll