Pressmeddelande -

YUMP söker unga musiker som vill bli vårt ansikte utåt

Är du ungas förebild? Är du musiken bakom YUMP?
Vi söker soloartister, duos, grupper som utför alla typer av musik: rock, pop, R&B, hip-hop, latin, alternativa, country, blues, indie mm – som vill skapa en låt åt oss som representerar det vi står för; engagemang, tro på sig själv, framgång, och att leva sin dröm, göra sin grej.

Låten ska rikta sig mot unga människor någonstans mellan ca 18-30 och vara inspirerande, hoppingivande och en dos jävlar anamma. Det handlar om unga entreprenörer som ska leva sin dröm, göra sin grej och bli framgångsrika på det. Det handlar om att göra sin idé till verklighet.
YUMP är en unik entreprenörsskola för ALLA oavsett kön, hudfärg eller religion. Ungdomarna är drivna med stor vilja och engagemang och detta ska genomsyras i låten.

Vi vill veta din berättelse och varför du ”är” YUMP.

Din musik kommer höras och synas här:

På vår webb, presentationer, genom era Live uppträdanden på vår Kick Off inför starten av YUMP Academy (9 januari) och prisutdelningar (november 2013), Facebook övriga sociala medier, i filmer.

Så går det till:
Du lägger upp din musik/video på YouTube och skickar oss en länk där vi kan gå in och titta.
En oberoende jury kommer att bedöma bidragen utifrån önskemålen ovan.

Anmäl ditt intresse att delta och lämna in ditt bidrag innan den 20 december 2012.


Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • yump academy
  • unga entreprenörer
  • entreprenörsprogram
  • yump
  • musiktävling
  • musik

Yump Academy är ett exklusivt entreprenörskapsprogram riktat till unga entreprenörer mellan ca 19-29 år. Studenterna får möjlighet att bearbeta sin idé och jobba heltid med det nya företaget. Och de får tillgång till ett fantastiskt nätverk.

YUMP – Young Urban Movement Project " startades 2008 med syfte att fånga upp den unga generationen av oslipade entreprenörsdiamanter som vi vet finns skall skapa nya företag med tillväxtpotential. Tanken är att, precis som idrottsrörelsen länge gjort, ta hand om talanger och utveckla dem till världsstjärnor " fast inom näringslivet.

Vi förespråkar mångfald och tror på samarbeten över gränserna. Vi bygger broar. 

YUMP Foundation är en ideell stiftelse som finansieras genom bidrag och stöd.