Pressmeddelande -

Zenergy Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) januari – december 2017

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2017

Koncernen, belopp i KSEK      Q4 2017    Q4 2016     2017       2016

Nettoomsättning                       17 366       6 801         36 831    38 266

Resultat för perioden              -13 774      -5 914        -29 543  -17 597

Balansomslutning                   102 568      64 118       102 568  64 118

Soliditet                                    46,8%         56,1%        46,8%     56,1%

Likvida medel                           19 236        14 876       19 236    14 876

Resultat per aktie, kr                -0,42           -0,43         -0,91       -1,28

  • Ramavtal med K-fastigheter AB värt ca 700 MSEK under en femårsperiod
  • Leveranser av 89 ZIP-Bostäder till Wallenstam Fastigheter AB värda ca 28 MSEK
  • Avtal med K-Bostad Heby AB gällande köp av 22 ZIP-Bostäder värt ca 10 MSEK
  • Delfinansiering av statliga Vinnova för utvecklingen av WoodXZIP, en träbyggnadskonstruktion med Zenergys patenterade ZIP-Element och CLT (Cross Laminated Timber) med Chalmers Tekniska Högskola
  • Bidrag från statliga Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets ZIP-Element
  • Gjorda investeringar av engångskaraktär har tagits under 2017
  • Dessa investeringar kommer att ge ett positivt resultat 2018

Ämnen

  • Klimatfrågor

Zenergy AB (publ)

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Presskontakt

Olle Magnusson

Presskontakt CEO +46707618133