Gå direkt till innehåll
CE-märkning, vilka krav finns det och vilka produkter ska märkas?

Nyhet -

CE-märkning, vilka krav finns det och vilka produkter ska märkas?

CE-märkning är en produktmärkning som används främst av länder inom EU, men också inom EES. Märkningen har tagits fram i syfte att ställa grundläggande krav på bland annat hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Detta för att försäkra att varan har framställts på ett sätt som överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Det är tillåtet att själv CE-märka sina produkter under förutsättning att det genomförs på ett korrekt sätt. Produkten får inte heller falla inom kategorin för riskfyllda produkter. För dessa produkter som har en förhöjd risknivå, eller som kan anses farliga, krävs ett eller flera oberoende tredjepartsorgan som utför nödvändig provning, certifiering och kontroll för att fullständiga CE-märkningen.

Om din produkt inte uppfyller kraven eller är felaktigt märkt kan konsekvenserna bli stora. Förutom dödsolyckor och större katastrofer kan följden av felaktig märkning vara ekonomiska i form av:

  • Försäljningsförbud, tillbakadragande, återkallelse, förstöring
  • Den ansvariga aktören som har tillhandahållit provexemplar blir betalningsansvarig för provtagningskostnaderna
  • Dyra sanktionsavgifter

Exempel på produkter som ska CE-märkas:

  • Tryckbärande anordningar
  • Maskiner
  • Leksaker
  • Byggprodukter
  • m.m.

När du ska CE-märka ställs även krav att teknisk dokumentation skall finnas samt att en riskbedömning ska vara gjord.

Lugn, Zert hjälper dig med CE-märkning

Zert erbjuder konsultation och applikationer för CE-märkning, riskbedömning samt skapande av den tekniska dokumentationen som behövs, samt granskning av befintlig dokumentation. Med våra applikationer RM och CLM får ditt företag allt som behövs för att möta kraven ovan vilket även innefattar checklistor, organisering av skyddsronder och skapande av stilmallar till er tekniska dokumentation.

Zert har även ett tjänstepaket för att komma i mål med CE-märkning enligt maskindirektivet.

Mer information hittar du på Zerts hemsida, boka ett demo eller läs mer om konsulttjänsterna.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Peter Levisson

Peter Levisson

Presskontakt VD

Relaterat material

Relaterade nyheter

Program för riskhantering och teknisk dokumentation

Zert AB är ett IT- och Ingenjörsföretag som utvecklar och säljer SaaS mjukvara inom riskhantering och teknisk dokumentation. Företaget levererar även konsulttjänster med en målmedveten ambition att ge bättre service än traditionella tjänster på plats.

Zert AB
Hamngatan 7
921 31 Lycksele
Sweden