Gå direkt till innehåll
Arbetare på pappersbruk
Arbetare på pappersbruk

Nyhet -

Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

Vid utgången av Januari 2019 kommer arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) upphöra att gälla. Några följdförändringar kommer inte att göras i andra föreskrifter utan aktuella krav kommer istället att täckas in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Anledningen till att föreskriften om regler för papperstillverkning upphävs är att de används i ytterst liten utsträckning vid arbetsmiljöverkets inspektioner och att kraven i AFS 1984:16 täcks av krav som redan finns i AFS 2006:4. Upphävandet innebär att dubbelregleringar tas bort och gör reglerna mer överskådliga och aktuella.

Det är enbart äldre maskiner som berörs av föreskrifterna om pappersmaskiner, det vill säga de maskiner som installerades 1994 eller tidigare.

I och med att denna föreskrift upphör att gälla är det viktigt att den egna kompetensen och dokumentationen inom företaget är uppdaterad och uppfyller de gällande kraven.

Se till att vara förberedd, anpassa och uppgradera den befintliga dokumentationen enligt föreskrifterna om användning av arbetsutrustning och föreskrifterna om maskiner.

För att säkerställa att ert pappersbruk uppfyller de gällande kraven kan det krävas förändringar i er dokumentation kring dessa föreskrifter.

Allt detta kan vi på Zert hjälpa till med!

I vårt system för riskhantering, Zert RM har vi färdiga checklistor för riskbedömning enligt AFS 2006:4.

Vår konsultavdelning Selecto kan bistå med assistans i allt ovanstående arbete samt hjälpa till med framtagandet av rutiner och processer i er organisation.

Läs mer om Selecto här eller hör av dig till Mattias för att få veta mer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Mattias Routuvaara

Mattias Routuvaara

Konsult CE-märkning & Risk Management +46 (0)950 34 663

Program för riskhantering och teknisk dokumentation

Zert AB är ett IT- och Ingenjörsföretag som utvecklar och säljer SaaS mjukvara inom riskhantering och teknisk dokumentation. Företaget levererar även konsulttjänster med en målmedveten ambition att ge bättre service än traditionella tjänster på plats.

Zert AB
Hamngatan 7
921 31 Lycksele
Sweden