Pressmeddelande -

Universeum väljer Zetup som helhetsleverantör inom central IT-infrastruktur

Universeum i Göteborg har valt Zetup AB som helhetsleverantör inom verksamhetskritisk central IT-infrastruktur. Kontraktet löper upp till 3 år och vanns i hård konkurrens mot fyra andra branschledande leverantörer.

 Under våren 2011 gjordes en upphandling och Zetup vann uppdraget som till en början gäller att se över hela IT-verksamheten och identifiera de mest angelägna behoven. Leveransen kan därefter förändras beroende på hur Universeums behov förändras.

– Zetup har visat stor vilja att verkligen förstå våra behov och vi ser fram emot en flexibel och kostnadseffektiv leverans med hög kvalitet i alla led, säger Martin Skarhall, IT-ansvarig på Universeum.

Universeum är ett medelstort företag som sysselsätter 65 personer.  Med en IT-ansvarig som sköter allt tillsammans med en liten personal på två personer, har det mer handlat om att släcka bränder än att kunna ta ett strategiskt och resurseffektivt helhetsgrepp.

– Universeum har nått en brytpunkt där IT-infrastruktur och drift måste hanteras på ett strukturerat sätt och därmed få mer tid och kraft till att stötta verksamheten , säger Mats Franzén, VD för Zetup AB. Det är alltid spännande att gå in i den fasen och hjälpa företaget att få en trygg, säker och kostnadseffektiv IT-infrastruktur.
Nu ser vi fram emot att hjälpa Universeum genom kreativa IT-lösningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Martin Skarhall, IT-ansvarig, Universeum, telefon 031-335 64 10

 

Om Zetup
Zetup är verksamma hos företag där den centrala IT-infrastrukturen är verksamhetskritisk. Fokus är att erbjuda betydande förbättringar av infrastrukturen utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter. Zetup levererar dessa förbättringar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Bolaget startades 1986 och verkar idag från kontor i Göteborg, Trollhättan och Stockholm.

 

Om Universeum
Mitt i centrala Göteborg, granne med Svenska Mässan och Liseberg, ligger Nordens största science center. Sedan starten 2001 har över 4,5 miljoner gäster besökt anläggningen varav hälften är barn och ungdomar. På Universeum bjuds besökarna på unika upplevelser och aktiviteter i såväl utmanande experimentella utställningar som i spännande, levande miljöer. En vandring genom husets alla avdelningar är en promenad på mer än tre kilometer.
 Universeum grundades av Chalmers tekniska högskola, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren. Idag drivs Universeum i form av ett aktiebolag, ägt av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsens ledamöter representerar det breda nationella intresset i verksamheten. Universeum har flera rådgivande organ så som lokala vetenskapliga grupper, miljörådet och samarbetspartnernas rådgivande kommitté.

 

Ämnen

 • Företagsinformation

Kategorier

 • molntjänster iaas
 • molntjänster
 • iaas
 • molnet
 • virtualisering
 • tillväxt
 • outsourcing
 • kritisk it
 • it-infrastruktur
 • it-drift
 • företagskultur
 • företagande
 • expansion
 • engagemang
 • effektiv it