Pressmeddelande -

Upplands-Bro kommun satsar på IT-verksamheten tillsammans med Zetup

Upplands-Bro kommun gör en storsatsning för att förstärka sin IT-leverans.

Med Zetup som helhetsleverantör ska kommunen förflytta sig från stelbent stillastående till en väl fungerande IT-verksamhet med tydligt framtidsfokus. Målet är att bli en av landets ledande kommuner i att använda IT som redskap till nytta för medborgare och företag.

Bristfälliga och föråldrade IT-lösningar hos organisationer leder ofta till konflikter, stress och bortkastade pengar. I höstbudgeten lyfte regeringen fram vikten av fungerande IT-lösningar för att effektivisera den offentliga förvaltningen. Detta har nu börjat visa sig i ett flertal initiativ hos kommuner och landsting runt om i landet.

Upplands-Bro nordväst om Stockholm har beslutat om en stor och offensiv IT-satsning. Efter en noggrann utvärdering, där bland annat referenser har varit en starkt bidragande faktor i beslutsunderlaget, föll valet på IT- och managementkonsultbolaget Zetup. Uppdraget omfattar förtroendet som helhetsleverantör inom central IT-infrastruktur.

- Vi har genomfört en gedigen upphandling och har äntligen hittat en IT-partner som har erfarenhet av och kunskap om kommunvärlden. Vi får genom Zetup en säker, stabil och kostnadseffektiv IT-leverans som också omfattar hög service samt tillgång till spetskompetens, säger Karl-Erik Lindholm, kommundirektör.

Upplands-Bro står inför stora förändringar där ett flertal verksamheters IT ska bli helt integrerade. En plan med tydliga mål har fastlagts. Kommunen ska vara präglad av effektivitet, snabbhet och hög tillgänglighet där fokus ligger på god service och förmåga till snabba förändringar.

 - Det är inspirerande att arbeta med en partner med höga ambitioner och Upplands-Bro är beredda att ta ett mycket stort steg. Vi ser fram emot att ta kommunen från ett oflexibelt och ineffektivt nuläge till en väl fungerande IT-verksamhet, säger Mats Franzén, VD på Zetup.

Avtalet börjar gälla från och med nu, men Zetup tar över drift och support fullt ut den 1:a juli 2013, och därefter löper avtalet över fem år med option på ytterligare tre år. Summan handlar om minst 50 miljoner kronor. Zetup har tidigare levererat lyckade IT-lösningar åt bl.a. Lerums kommun, Saab Parts och Storstockholms brandförsvar.

- Valet av Zetup är viktigt för oss då IT är en ryggradsverksamhet som måste fungera. IT är också mycket delaktigt i kommunens utveckling. I Zetup får vi en fokuserad, engagerad och innovativ leverantör, säger Johan Hedberg, IT-chef för Upplands-Bro, en av Sveriges mest expansiva kommuner.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, telefon 0704-47 29 09
Johan Hedberg, IT-chef, Upplands-Bro kommun, telefon 08-581 691 39

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Taggar

 • effektiv it
 • engagemang
 • expansion
 • företagande
 • it-drift
 • it-infrastruktur
 • kritisk it
 • outsourcing
 • tillväxt
 • kostnadseffektivitet

Om Zetup

Zetup är ett IT- och managementkonsultbolag som arbetar med att effektivisera sina kunders IT-infrastruktur och därmed hela deras verksamhet. Fokus är att erbjuda betydande förbättringar av infrastrukturen utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. I dagsläget är de 60 medarbetare på tre kontor i Göteborg, Trollhättan och Stockholm. Zetup startades redan 1986, men ingick då i Semcon-koncernen. 2007 blev Zetup ett fristående bolag. www.zetup.se

Relaterat material