Video -

Reklam snut från Zoover's Ferie -09 i Köpenhamn

Film som visades av Zoover på Ferie -09
 • Licens: Medieanvändning
  Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
 • Filformat: .mp4
 • Videolängd: 0:29
Ladda ner

Ämnen

 • Turism

Kategorier

 • ferie -09
 • semester reserecensioner
 • reserecensioner
 • reserecensioner av semester
 • semester
 • semester omdömen
 • recensioner
 • omdömen
 • resor
 • hotell