Gå direkt till innehåll
Zurface ska lösa bristen på natursten i Sverige
Zurface ska lösa bristen på natursten i Sverige

Pressmeddelande -

Zurface etablerar sig i Sverige

Zurfacekoncernen producerar och säljer naturstensprodukter till bland annat kommuner och entreprenörer för stora infrastruktur- och byggnadsprojekt såväl som trädgårdsprojekt. Egen produktion sker på Bornholm i Danmark och företaget har handelspartners i stora delar av världen.

  • Det råder en stor brist på natursten i Sverige, vilket är anmärkningsvärt. Tillsammans med Zurface i Danmark ser vi en stor möjlighet på den svenska marknaden med vårt breda utbud, säger Eric Waxin, VD Zurface Sweden AB

Naturstensbranschen är ett viktigt inslag i alla offentliga projekt och har en stor efterfrågan. Granit, skiffer och övriga material anläggs bla i projekt såsom Slussen, Sergels Torg, Norvik Hamn. Det är en produkt som ligger i tiden och är mycket bra ur klimathänseende.

  • Vi har länge tänkt tanken att ta klivet över sundet och nu kom ett ypperligt tillfälle tillsammans med Eric Waxin och hans partners, säger Henrik Sörgaard Nielsen, CEO Zurface A/S

Ett utpräglat miljöarbete och klimatkompensation ska få kunder i Sverige att föreskriva Zurface Swedens produkter. Produkter såsom murar, naturstenshällar, kantsten och gatsten likväl som fasad samt köksbänkar är en naturprodukt som har en mycket lång livslängd. Produkterna tillsammans med ett målinriktat arbete inom klimatkompensation ger en slagkraftig position på marknaden.

  • Vi har en ambition att vara ledande i branschen inom klimatområdet och ge kunden en bättre möjligt att välja natursten framför betong. Vi tror helt enkelt att miljö och natursten är en oslagbar kombination, fortsätter Eric Waxin

Zurface Sweden AB startade sin etablering i årsskiftet 2018/2019 med kontor i Stockholm samt lager i övriga Sverige. Verksamheten är rikstäckande och centrala stödfunktioner hämtas från Köpenhamn. Zurfacekoncernen har även samarbeten i Storbritannien, Beneluxområdet och Tyskland.

Kontaktinformation: Eric Waxin, 0708 193 500, eric.waxin@zurface.se eller Henrik Sörgaard Nielsen, +45 30 16 16 54, hsn@zurface.dk

Ämnen

Kategorier


Zurface är en av Nordens största leverantörer av Natursten i det offentliga rummet, fastigheter och trädgårdar samt bostäder. Klimatkompenserade och innovativa produkter i natursten bidrar till ett bättre byggande för anläggning- och byggbolag.

Zurface Sweden AB - Din naturliga partner för naturstensprodukter

Zurface är en av Nordens största leverantörer av Natursten i det offentliga rummet, fastigheter och trädgårdar samt bostäder. Klimatkompenserade och innovativa produkter i natursten bidrar till ett bättre byggande för anläggning- och byggbolag.

Zurface Sweden
Albybergsringen 1
13769 Österhaninge
Sverige