Pressmeddelande -

IHM Business School har tecknat ett avtal med Zync kring införandet av Microsoft Dynamics CRM

Ca 70 användare av systemet kommer att använda Microsoft Dynamics CRM i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Affären omfattar även specifika kundanpassningar, konsulttjänster och utbildning.

”IHM är en mycket intressant kund för oss med specifika behov för att dels hantera sitt sälj- och marknadsarbete men även för att hantera utbildningsadministration och effektivisera sitt arbete kring kundutveckling och kundvård. Att IHM valde Zync och Microsoft visar på att vår erfarenhet kring mer komplexa projekt och Microsoft Dynamics CRM som plattform är stark, säger Daniel Evers, VD, Zync Customer Management AB”.


”Vi valde Zync då deras erfarenhet kring sälj- och marknadsfrågor och specifika kunskap inom CRM-området och framför allt Microsoft CRM passade våra krav bäst. Efter att ha utvärderat ett antal partners på marknaden föll valet på Zync med avseende på dessa faktorer säger Thomas Andersson, IT Chef, IHM Business School”.

För mer information:

Daniel Evers, Partner
Mobil – 0708-406700
E-post: daniel.evers@zync.se

Thomas Andersson, IT Chef, IHM Business School
Tel – 031-3352010
E-post: thomas.andersson@ihm.se


Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • microsoft crm
  • microsoft dynamics crm
  • säljstöd
  • säljutveckling
  • crm

Om Zync Customer Management AB:
Zync Customer Management AB är specialiserade på verksamhetsstöd för sälj- och marknadsfunktionen. Sammantaget 15 års erfarenhet och ca 200 genomförda CRM implementationer- och verksamhetsutvecklingsprojekt. www.zync.se

Om IHM:
IHM Business School är näringslivets ledande affärsskola för yrkesverksamma. Vi erbjuder praktiskt inriktade affärsutbildningar inom marknadsföring, ledarskap, kommunikation och ekonomi. Sedan starten för snart 40 år sedan har IHM gett mer än 25.000 yrkesverksamma förmåga att skapa resultat och framgång i näringslivet. IHM är ackrediterade av det amerikanska organet NEASC samt auktoriserade av svenska SAUF. Vi är ca 70 anställda och finns på tre orter - Stockholm, Göteborg och Malmö.