Gå direkt till innehåll
Pernilla Frost, ny GIS/BI-utvecklare hos Zynka BIM
Pernilla Frost, ny GIS/BI-utvecklare hos Zynka BIM

Pressmeddelande -

Zynka BIM:s nya GIS-specialist adderar ny dimension till BIM – världen utanför byggnaden

Nu adderar Zynka BIM ett helt nytt lager till BIM. Från att tidigare endast omfatta den byggda miljön, kommer företagets digitala plattform snart även inkludera geografiska data. Med hjälp av GIS-data kan man ta större hänsyn till platsens lokala och regionala förutsättningar – det byggda blir bättre anpassat till de omgivande miljöerna och mer energieffektivt. Men en fastighet blir också bättre framtidssäkrad mot klimatets påverkan.

BIM ger stora samordningsfördelar vid nyproduktion. Genom att dela all information i en ständigt uppdaterad digital 3D-modell effektiviseras designen, byggandet och förvaltningen. När BIM-processen nu dessutom integreras med geodata öppnas möjligheter till att generera helt nya värden för byggherrar, boende och samhället i stort.

Pernilla Frost är nyanställd GIS/BI utvecklare på Zynka BIM. Hon har tidigare varit GIS-ansvarig hos Västra Götalandsregionen med fokus på infrastruktur och samhällsutveckling. Hon ser stor potential i att integrera BIM- och GIS-världarna. Inte bara i planerings- och byggskedet, utan även i förvaltningen.

–Detta är början på en avgörande resa för fastighets- och byggbranschen. Genom att samordna GIS och BIM kan vi på allvar bidra till att skapa motståndskraftiga och hållbara miljöer. När vi kombinerar BIM-modeller med geografiska data kan vi lättare anpassa samhällsstrukturen och ta höjd för framtidens utmaningar redan i planeringsstadiet, säger Pernilla Frost.

I sitt arbete kartlägger hon mängder av yttre faktorer. Bland annat bullernivåer, infrastruktur, kollektivtrafik, avfallshantering, energiförsörjning med mera. Informationen kommer nu att integreras i Zynka BIM:s plattform för att ge en komplett översikt över projektens förutsättningar.

Grundtanken är addera GIS i en planerad kontext för att skapa stadsmiljöer som är bättre samordnade än idag. Genom att sätta byggnaden i ett större geografiskt och samhälleligt perspektiv kan arkitekter, stadsplanerare, byggare och förvaltare helt enkelt ta bättre och mer informerade beslut.

–Genom att visualisera sammanhangen i en digital process gör vi det enklare än någonsin att samarbeta. Det kommer bland annat leda till bättre designade och konstruerade byggnader plus stora kostnadsbesparingar, säger Pernilla Frost.

Men möjligheterna är fler och större än så. GIS ger ofta helt nya insikter om den omgivande infrastrukturen, som exempelvis vägar, broar, befintlig bebyggelse och gasledningar. Inte bara i relation till varandra och den naturliga topologin, utan också hur allt påverkas av större miljöfaktorer – luftkvalitet, vindkraftpotential, solpotential, stormpåverkan, översvämningsbeteende, brandbeteende, flygplansbuller, markkvalitet och så vidare.

I det perspektivet förstår man snabbt att framtidens stora utmaningar – klimat, energi och miljö – är tätt sammankopplat med insikterna och lösningarna som GIS och BIM kan leda fram till.

–Ingen arbetar på det här sättet idag. Att ta ett samlat grepp för att samordna strukturen innanför och utanför väggarna bidrar till att skapa mer genomtänkta och långsiktigt hållbara värden, säger Petter Bengtsson, VD för Zynka BIM. Vi i branschen har utvecklat BIM i en rasande takt och har numera koll på i stort sett varenda skruv i ett projekt. Men lite har vi glömt bort att det även finns en värld utanför byggnaden. Det kommer bli spännande att se vad som händer när fler aktörer förstår vilken fantastisk potential det ligger i att sammanföra GIS och BIM på det här sättet.

Ämnen

Kategorier


Zynka BIM är BIM-experter, baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi levererar nytänkande digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av din fastighetsaffär, från projektutveckling till förvaltning.

Vi går i frontlinjen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Vår nyfikenhet och passion för ny teknik, kombinerad med lång erfarenhet, gör att vi kan utmana branschen. Vi ser alltid helheten och driver utvecklingen framåt. Målet är att skapa fler och större bestående värden – både för våra kunder och samhället i stort.

Kontakter

Petter Bengtsson

Petter Bengtsson

Presskontakt VD 073-034 79 94
Emma Smart

Emma Smart

Presskontakt Marknadschef 0723736177

Vi digitaliserar den byggda miljön.

Zynka säkerställer digital precision för optimerade beslut inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi är den digitala acceleratorn för de främsta samhällsbyggarna, för en värdeskapande digital transformation och ett bättre samhälle.

Med vår digitala specialistkunskap tillgängliggör vi värdefull information för att optimera våra kunders affär och realisera deras potentialer, med målet att skapa fler och större bestående värden.

Vi är ett strategiskt CRE Tech bolag specialiserade inom samhällsbyggnad och IT längs med hela livscykelperspektivet; från utveckling och projektering till byggnation och förvaltning. Som branschexperter inom BIM, GIS och system för digital tvilling arbetar vi för en produktiv, kvalitetssäkrad och datadriven samhällsbyggnadsbransch.

Välkommen att läsa mer här www.zynka.se

Zynka Bim
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg
Sverige