Gå direkt till innehåll
Petter Bengtsson, VD för Zynka Group och Daniel Månsson, operativ chef för Digital Buildings på Zynka BIM.
Petter Bengtsson, VD för Zynka Group och Daniel Månsson, operativ chef för Digital Buildings på Zynka BIM.

Pressmeddelande -

Zynka BIM tecknar SaaS-avtal med stort statligt fastighetsbolag

Nu står det klart att Zynka BIM blir statliga Jernhusens leverantör av digitala tvillingar genom tjänsteplattformen Digital Buildings*. Detta innebär att det statliga fastighetsbolaget nu kan tillgängliggöra, visualisera och förvalta digitala tvillingar över hela sitt fastighetsbestånd, som är i miljardklassen.

Zynka BIM och Jernhusen har tillsammans brutit ny mark under det senaste året, då fastighetsbolagets hela portfölj inventerats digitalt – i industriell skala och på rekordtid. Efter satsningen på BIM och upprättandet av digitala förvaltningsmodeller väljer nu det statliga fastighetsbolaget att teckna SaaS-avtal med Zynka BIM för fortsatt implementering av tjänsteplattformen Digital Buildings

Med digital inventering genom Reality Capture** och BIM har vi kunnat skapa digitala representationer som bygger på en ögonblicksbild av den faktiska verkligheten både in- och utvändigt över hela fastighetsbeståndet. Unikt är att vi kunnat genomföra detta löpande på hela beståndet under relativt kort tid. Vad jag känner till har detta aldrig genomförts tidigare i denna industriella skala och jag är otroligt stolt över vad projektgruppen har levererat, säger Pontus Aronsson, processledare på Zynka och ansvarig för Zynkas BIM:s inventeringsuppdrag.

Målet har varit att industrialisera processen för att generera digitala tvillingar i stor skala inom rimlig tidsram och kostnad.

Avtalet med Zynka BIM som SaaS-leverantör*** innebär att Jernhusen får tillgång till en öppen integrationsplattform som gör det möjligt att visualisera och tillgängliggöra digitala tvillingar samt strukturera fastighetsdata.

Vi har fram till nu, kopplat till projektet att digitalisera vårt fastighetsbestånd, använt plattformen för virtuell access till våra fastigheter i vår löpande förvaltning. Möjligheten med tjänsten skapar många mervärden i förvaltningen och bidrar till en fortsatt utveckling för att även tillgängliggöra och strukturera vår data där detta går att integrera mot våra befintliga och nya system. Zynka BIM har varit en bra och flexibel leverantör under hela projektet, med en öppen och användarvänlig integrationsplattform. Detta skapar bra förutsättningar för fortsatt utveckling och innovation, säger Lennart Lifvenhjelm, Teknikchef på Jernhusen.

För Zynka BIM är det en viktig milstolpe att knyta ett av Sveriges största fastighetsbolag till Digital Buildings. Inom ramen för plattformstjänsten kan man nu bygga vidare på den informationsstruktur som upprättats under föregående år. 

Jernhusen är den första aktören att tillgängliggöra sina fastighetsdata genom vår plattformstjänst i den här skalan. Samarbetet och tecknandet av detta avtal är därför otroligt stort för oss och bevisar vår konkurrenskraft med en unik produkt för digitala tvillingar på marknaden. Vi ser det som början på ett långsiktigt samarbete som också gynnar vidareutvecklingen av vår plattformstjänst, säger Daniel Månsson, operativ chef för Digital Buildings på Zynka BIM.

* Digital Buildings är en öppen integrationsplattform för förvaltning av digitala tvillingar med utgångspunkt från teknisk förvaltning och affärsutveckling.

** Reality Capture är ett paraplybegrepp för olika laser och fotoskanningstekniker. I utförandet användes 360-fotografering och laserskanning inomhus samt drönarskanning utvändigt på fastigheten.

*** I SaaS-tjänster ingår mjukvara och förvaltning av data via internet. Leverantören ansvarar för att underhålla både mjukvara och data med löpande uppdatering och ajourhållning.

Ämnen


Zynka BIM är BIM-experter, baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi levererar nytänkande digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av din fastighetsaffär, från projektutveckling till förvaltning.

Vi går i frontlinjen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Vår nyfikenhet och passion för ny teknik, kombinerad med lång erfarenhet, gör att vi kan utmana branschen. Vi ser alltid helheten och driver utvecklingen framåt. Målet är att skapa fler och större bestående värden – både för våra kunder och samhället i stort.

Kontakter

Petter Bengtsson

Petter Bengtsson

Presskontakt VD 073-034 79 94
Emma Smart

Emma Smart

Presskontakt Marknadschef 0723736177

Vi digitaliserar den byggda miljön.

Zynka säkerställer digital precision för optimerade beslut inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi är den digitala acceleratorn för de främsta samhällsbyggarna, för en värdeskapande digital transformation och ett bättre samhälle.

Med vår digitala specialistkunskap tillgängliggör vi värdefull information för att optimera våra kunders affär och realisera deras potentialer, med målet att skapa fler och större bestående värden.

Vi är ett strategiskt CRE Tech bolag specialiserade inom samhällsbyggnad och IT längs med hela livscykelperspektivet; från utveckling och projektering till byggnation och förvaltning. Som branschexperter inom BIM, GIS och system för digital tvilling arbetar vi för en produktiv, kvalitetssäkrad och datadriven samhällsbyggnadsbransch.

Välkommen att läsa mer här www.zynka.se

Zynka Bim
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg
Sverige