Gå direkt till innehåll
Feskekôrkas ikoniska uttryck. Bild: Higab, Hans Wretling.
Feskekôrkas ikoniska uttryck. Bild: Higab, Hans Wretling.

Pressmeddelande -

Zynka säkrar för Feskekôrka 2.0

Zynka är del i ett unikt projekt för att stärka en av Göteborgs mest ikoniska byggnader för framtiden. I det omfattande arbetet att varsamt bygga om Feskekôrka har Zynka ansvar för att skanna och 3D-modellera byggnaden och sammanställa kvalitetssäkrad visuell data till pålitliga handlingar som optimerar projektgruppens beslutsunderlag.

Ett komplext projekt

Feskekôrka invigdes redan 1874 och har genom åren utvecklats till en unik och uppskattad handelsplats. Nu har fastighetsägare Higab beslutat om ett omfattande ombyggnadsprojekt för att stärka upp byggnaden för att kunna gå en hållbar framtid till mötes. "Feskekôrka är ett komplext projekt. Det är en vacker och ikonisk byggnad som ska förstärkas för att klara framtidens krav och samtidigt vill vi bevara både gammal byggnadsteknik och en särskild känsla som finns i byggnaden. Vi vill behålla den vackra öppna känslan av en storslagen sal men också tillföra massor av tekniska och förbättrande installationer i form av ventilation, fjärrvärme, fjärrkyla mm. Det krävs bl.a. grundförstärkning och en ny källare, två särskilt komplexa insatser i en så gammal byggnad" säger Marcus Gustafsson, Projektledare, Higab.

Byggnadens förutsättningar gör det angeläget att förse Higab och projekteringsentreprenör RO-gruppen med korrekt data. Zynka producerar ett foto- och laserskanningsunderlag genom att skanna byggnaden i sin helhet. Detta utgör grunden i de handlingar som ska vägleda byggentreprenörens arbete."Givet de försvårande förutsättningarna är det viktigt att säkerställa ett pålitligt underlag för samtliga aktörer i ett tidigt skede. Genom att låta utföra skanning med LIDAR-laser och 360-graderskameror fångas byggnadens egna detaljer och unik byggteknisk information upp som inte kan genereras på annat sätt" menar Nils Hellberg, Projektledare Zynka Group.

Den koordinatsatta skanningen görs invändigt och utvändigt med mobil- och drönarskanner. Ur skanningens punktmoln genererar Zynka en digital modell med skräddarsydd data som blir vägledande i arbetet. Modellen fungerar som ett unikt styrmedel längs med hela projekterings- och projektprocessen med fokus på visuell information, kvantifiering och analys.

"Jag ser många fördelar i att under projektering hitta rätt plats för rätt sak med hjälp av skanning och digital modellering. Man får ett perspektiv som ger styrande positioner möjlighet att identifiera eventuella fel eller risker, och agera i rätt tid. Jag ser också fina fördelar med möjligheterna vi har under pågående produktion, förståelsen för den som ska utföra montaget blir bättre och missförstånden färre. Uppföljning och kontrollarbeten, besiktningar och liknande kommer enkelt kunna följas upp. Det förbättrar förutsättningarna i projektet på både kort och lång sikt", säger Marcus Gustafsson, Higab.

"Jag ser många fördelar i att under projektering hitta rätt plats för rätt sak med hjälp av skanning och digital modellering. Det förbättrar förutsättningarna i projektet på både kort och lång sikt". Marcus Gustafsson, Higab.

Skanning - en framgångsfaktor i ROT-projekt

Andelen aktörer i branschen som investerar i skanning och digitala modeller för sina ROT-projekt ökar tydligt. Med syfte att förbättra styrning av kritiska moment som tid, risk, resurser och kvalitet. På så sätt kan de utreda och bereda för optimala förutsättningar från start tack vare digital precision och bästa överblickbarhet. "Att investera i korrekt underlag är långsiktigt smart då det innebär en mindre risk för ändrings- och tilläggsarbeten i senare skeden av produktionen. Kunden investerar i förutsägbarhet vilket medför ett säkrare beslutsfattande. Via Zynkas plattform Digital Buildings kan kunden besöka sin specifika modell digitalt under projektet vilket utöver nämnda fördelar även bidrar till ökad hållbarhet via digitala möten och kunden får en skräddarsydd digital startmodell utifrån de specifika behov som finns" säger Nils, Zynka Group.

"Kunden investerar i förutsägbarhet vilket medför ett säkrare beslutsfattande". Nils Hellberg, Zynka Group.

"Visst samspelar flera insatser och multidisciplinära kompetenser för framgångsrika projekt men skanning och 3D-modellering är definitivt ett hjälpmedel som jag har stor tilltro till för att minska risker, öka säkerheten och därmed få säkrare projekt både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Det finns fina möjligheter att bli duktigare på många saker genom allt smartare digitala arbetssätt. Personligen ser jag kombinationen av bra digitala arbetssätt och praktiska kunskaper som nyckelfaktorn" säger Marcus Gustafsson, Higab.

Zynka fortsätter som samarbetspartner i projektering och produktion med Ina Tofalvi som Process Manager, Zynka Group.

Ämnen

Kategorier


Zynka verkar där säkerställda data och digitala verktyg revolutionerar samhällsbyggandet; en garant för digital precision som bygger på validerade data för överblickbarhet och optimerade beslut. Vi är över 50 specialister med målet att driva den värdeskapande digitala transformationen i fastighetsvärlden för framgångsrika fastighetsaffärer, från projektutveckling till förvaltning.

Kontakter

Petter Bengtsson

Petter Bengtsson

Presskontakt VD 073-034 79 94
Emma Smart

Emma Smart

Presskontakt Marknadschef 0723736177

Vi digitaliserar den byggda miljön.

Zynka säkerställer digital precision för optimerade beslut inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi är den digitala acceleratorn för de främsta samhällsbyggarna, för en värdeskapande digital transformation och ett bättre samhälle.

Med vår digitala specialistkunskap tillgängliggör vi värdefull information för att optimera våra kunders affär och realisera deras potentialer, med målet att skapa fler och större bestående värden.

Vi är ett strategiskt CRE Tech bolag specialiserade inom samhällsbyggnad och IT längs med hela livscykelperspektivet; från utveckling och projektering till byggnation och förvaltning. Som branschexperter inom BIM, GIS och system för digital tvilling arbetar vi för en produktiv, kvalitetssäkrad och datadriven samhällsbyggnadsbransch.

Välkommen att läsa mer här www.zynka.se

Zynka Bim
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg
Sverige