Contacts

Huang Shuwen

Press contact Executive, Marketing Communications Marketing Communications +65 6557 7052

Elene Foo

Press contact Manager, Marketing Communications Marketing Communications +65 6557 7063

Stefanie Koh

Press contact Executive, Marketing Communications Marketing Communications +65 6557 7061