News -

Brev till turkiska regeringen för Abdullah Demirbas

Abdullah Gül, President av Republiken Turkiet

Tayyip Erdogan, premiärminister

Sadullah Ergin, justitetminister

 

Det har nu kommit till vår vetskap  att Surs borgmästare Abdullah Demirbaş, som vann 65% av de folkliga rösterna i det lokala valet 2009, nu riskerar att förlora sitt liv. Demirbaş, var en av de individer som utsattes för operationen den 25:e december 2009. Konsekvensen av operationen, som riktades mot de kurdiska politikerna, blev att han arresterades och skickades i fängelse. Den 5:e april 2010 blev Demirbas frisläppt efter uppvisande av ett sjukintyg, utfärdat av Dicle Universitetssjukhus, som påpekade hans livsfara. Demirbaş, vars sjukdom hade förvärrats efter hans frisläppande, behövde påbörja sin behandling utomlands, men fick inte lov att lämna landet.    

I sjukhusjournalen står det “sammanfattningsvis, den sjuke har en genetisk sjukdom som gör att blodet koaguleras internt och därför medför att patienten tillhör riskgruppen för trombos. Närhet och tillgång till specialistmedicin är därför av största vikt. “  Sjukhusets intyg bekräftar att Demirbas liv är i fara och är därför i akut behov av att påbörja sin behandling.

Vi som är verksamma i Sverige samt samtliga föreningar och organisationer som skrivit under nedan, kräver respekt för rätten till Abdullah Demirbaşs liv och tillåtelse att lämna landet för att kunna få behandling. 

Med vänliga hälsningar

Mesopotamien Demokratiska Förändrings Partiet
Assyriska Demokratiska Organisationen

Mesopotamien Solidaritets och Kulturförening
Assyriska/syrianska/kaldeiska Föreningen

Svensk-Turkisk Solidaritet och Kulturföreningen

Kurdocide Watch-CHAK

Turkiska Konst och Kulturföreningen

Kurdiska Institutet i Stockholm

Kurdiska Rådet

Svensk Kurdisk Kultur Förening

 

 

Topics

  • Social issues