News -

Göçmen İşçiler vahşice sömürülüyor

İsveç’te resturant, inşaat ve tarım sektöründe göçmen işçiler kapitalizmin ilk dönemlerindekine benzer vahşi bir sömürüye tabi tutuluyorlar.  Haklarını aramaya kalkan işçilerin sözleşmeleri feshediliyor ve sınır dışı ediliyorlar.

Dört sağcı-gerici partinin oluşturduğu koalisyon hükümeti 15 Aralık 2008 tarihinde işgücü göçünü serbest bıraktı. Böylelikle kapitalistler ve orta ölçekteki işletme sahipleri Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Tayland gibi ülkelerden getirdikleri işçileri düşük ücretle çalıştırma olanağı elde ettiler.

Hükümet işgücü göçünü bazı sektörlerde işgücü açığını kapatmak amacıyla serbest bıraktığını açıkladı. Oysa İşsizliğin % 9’larda seyrettiği ve her dört gençten birinin işsiz olduğu İsveç’te hükümetin amacı kapitalistler için ucuz işgücü sağlamak, çalışanların ücret zammı talebini engellemek ve yerli ve yabancı işçileri karşı karşıya getirmekti.

En yoğun emek sömürüsü tarım sektöründe yaşanıyor. Ormanlarda yaban meyveleri toplamaları için Tayland, Vietnam ve Çin’den gelen işçiler yoksulluk içinde yaşadıkları gibi, İsveç’i borçlu terkediyorlar. Restorant iş kolunda çalışan işçilerin durumları da hiç iş açıcı değil.  Otel ve Restorant İşçileri Sendikasının Stockholm’deki restorantlarda yaptığı bir araştırma göçmen işçilerin kölece çalıştırdıklarını ve vahişce sömürüldüklerini ortaya çıkardı.

Otel ve Restorant İşçileri Sendikası Başkanı Ella Niia yurt dışından getirilen işçilerin haftanın yedi günü, günde ortalama 12 saat çalıştırıldıklarını ve kendilerine 2 ila 3 bin civarında aylık ücret ödendiğini belirtiyor. İşverenler bu duruma karşı çıkan işçiler ile sendikaya üye olanları işten atıyor. İşten atılan işçiler İsveç’i terketmek zorunda kalıyorlar.

Yasalar göçmen işçilere o işkolunda yürürlükte olan asgari ücretin ödenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak işverenlerin çoğunluğu buna uymuyor. İşverenlerin yasalara uyup uymadıklarını kontrol edecek bir merci ve mekanizma yok. Otel ve Restorant İşçileri Sendikası tarafından yayınlanan raporda işkolunda göçmen işçilerin ücretlerinin ortalama 22 bin kron olması gerektiği belirtiliyor. Ancak işverenler sözleşme yaparlarken aydı 16 bin kron ödeyeceklerini belirtiyorlar. Sendikanın ele geçirdiği bordrolar işverenlerin 16 bin kron yerine işçilere 4 bin 500 kron ödediklerini gösteriyor.

Sendika yöneticileri Göçmen Dairesi yetkililerinin işçilere sözleşmede belirtilen ücretlerin ödenip ödenmediğinin araştırılmasını, işçileri istismar eden işverenlere ambargo uygulanmasını istiyorlar. Sendikanın bir diğer önerisi de düşük ücretleri ve çalışma koşullarının kötülüğünü protesto ettiği için işverenlerin işten attıkları işçilerin sınır dışı edilmemeleri

Murat Kuseyri

 

 

Topics

  • Politics