News -

İsveç’te yoksul çocukların sayıları arttı


Çocuk Esirgeme Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapor İsveç’te yaşayan her on çocuktan birinin yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu. Uygulanan yeni liberal politikalar sonucu son on yıl içerisinde yoksulluk içinde yaşayan aileler 2 katına çıktı. 2001 yılında çocuk yoksulluğu % 8 civarındayken geçtiğimiz yıl % 15’lere yükseldi. Bu sosyal refah toplumunun en gelişkin örneği olarak gösterilen İsveç’te 220 bin çocuğun yoksulluk içerisinde yaşadığı anlamına geliyor.

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların önemli bir bölümünü göçmen, hasta ve işsizlerin çocukları oluşturuyor. Hükümetin “çalışma hattı” olarak adlandırdığı Hastalık ve işsizlik kasasından ödenti yapılmasının katı kurallara bağlaması ve ödentileri düşürmesi bu katagori içerisine giren ailelerin çocuklarının yaşam standartlarını önemli ölçüde kötüleştirdi.  Yaşam standartları gerileyen bir başka çocuk grubunu da yalnız yaşayan anne ve babaların çocukları oluşturuluyor.

Sınıflararası çelişkileri, sınıflar arasındaki gelir farklılıklarını artıran politikalar sadece emekçilerve yoksullar tarafından  değil değişik örgüt ve kurumlar tarafından da tepki ile karşılanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Komitesi İsveç Hükümetinin çocuk yoksulluğunu artıran politikalarını gözden geçirmesini istedi. Çocuk Esirgeme Kurumu ise çocuklara insan onuruna yaraşır bir yaşama standartları sağlamadığı için İsveç hükümetini Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesini ihlal etmekle suçladı.

Çocuk Esirgeme Kurumu sınıflar arasındaki gelir farklılığını artıran poitikalardan vazgeçilmesini, anne ve babalık sigortasından yapılan ödentiler ile az gelirli ailelere verilen bakım yardımının  artırılmasını öneriyor.

Murat Kuseyri/Stockholm

Topics

  • Social issues