Skip to main content

162 administrative stillinger nedlægges i 2007

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2006 15:52 CET

Arla Foods gennemfører i øjeblikket en række effektiviseringer, som blandt andet betyder, at 162 funktionærstillinger nedlægges i løbet af 2007. Medarbejderne blev orienteret fredag.

Ved brug af den såkaldte Lean-model bliver en række organisatoriske ændringer nu gennemført i den administrative del af Arla Foods, hvor arbejdsopgaver prioriteres fra og effektiviseres. Selskabet forventer i den forbindelse at opnå en besparelse på knap 400 mio. kroner i 2007.

”Vores virksomhed står lige nu over for store forandringer, der på en eller anden måde vil komme til at påvirke os alle. Vi er reelt i gang med at ændre den måde, vi arbejder og organiserer os på, for at forenkle og forbedre Arla Foods og dermed udnytte virksomhedens potentiale fuldt ud,” siger adm. direktør Peder Tuborgh i en meddelelse til medarbejderne.

”Vi gør dette for at fremtidssikre vores virksomhed og fortsat forfølge vores strategi. Vi står midt i voldsomme udfordringer bl.a. på vores hjemmemarkeder og i Mellemøsten, samtidig med, at virksomheden skal indstille sig på, at EU’s landbrugsstøtte fjernes,” siger Peder Tuborgh.

Det er først og fremmest Consumer Nordic, der bliver ramt af ændringerne, idet afdelingerne i Danmark og Sverige slås sammen til én. 100 af de 162 administrative stillinger, der skal nedlægges i 2007, findes i Consumer Nordic. En del stillinger skæres bort ved naturlig afgang, men der bliver også tale om afskedigelser. Arla Foods ønsker med sin nye og mere integrerede nordiske organisation at udvikle det skandinaviske marked.