Skip to main content

Årsresultatet

Pressemeddelelse   •   Dec 14, 2000 16:35 CET

Med en nettoomsætning på 17.453 mio. dkr. i halvåret fra 17.4. til 1.10.2000 fik det nydannede Arla Foods et overskud på i alt 399 mio. dkr. På Arla Foods’ repræsentantskabsmøde onsdag i Århus betegnede den administrerende direktør Jens Bigum resultatet som “alt i alt tilfredsstillende på baggrund af fusionen og den nationale såvel som den internationale konkurrence”.

Resultatet ab ejendom blev for de danske andelshavere på 246,29 øre pr. kg standardiseret mælk, udregnet på basis af et halvt års resultat i MD Foods og en dansk andel af et halvt års resultat i Arla Foods.
Resultatet i MD Foods blev i perioden 4.10.1999 til 16.4.2000 på i alt 486 mio. dkr. mod 768 mio. dkr. på et helt år i foregående regnskabsår.
Arla ekonomisk förening havde i regnskabsåret 1999/2000 (15 mdr.) et resultat på 55 mio. skr., efter at efterbetalingen på 134 mio. skr. er udbetalt. Den store forskel er, at Arla ekonomisk förening har ført en acontopolitik, der indebærer, at man tilstræber så stor en løbende acontobetaling som muligt, mens MD Foods har haft tradition for at kunne præstere en større efterbetaling. Den vedtagne efterbetaling blev således på 17,07 danske øre pr. kg til de danske andelshavere, mens den blev på 5 svenske øre til de svenske andelshavere.
Der blev holdt i alt tre repræsentantskabsmøder, Arla ekonomisk förening holdt sit repræsentantskabsmøde tirsdag, Arla Foods amba onsdag og MD Foods amba torsdag.

Resultat Mio. dkr. Nettoomsætning 17.453 heraf uden for Danmark og Sverige 8.200 % uden for Danmark og Sverige 47% Nettoresultat 399 Efterbetaling 276 Konsolidering 123
Råvaretilførsel Mio. kg Indvejet mio. kg i alt i koncernen 3.3.44 heraf i Danmark 1.914 heraf i Sverige 993 heraf øvrige 437
Antal andelshavere 16.121 heraf i Danmark 8.639 heraf i Sverige 7.482 Medarbejdere Antal ansatte (mandår) 18.622

Hele Arla Foods' årsberetning kan downloades her fra siden