Skip to main content

Alle fusionskrav opfyldt

Pressemeddelelse   •   Apr 04, 2001 15:26 CEST

Konkurrencestyrelsen offentliggjorde mandag, at styrelsen havde godkendt, at Arla Foods har solgt Grøndal og Allested Mejerier til henholdsvis Uhrenholt Dairy og Løgismose Mejeri. Hermed har Arla Foods opfyldt den sidste af den række betingelser, konkurrencestyrelsen havde sat for at godkende fusionerne med henholdsvis Kløver Mælk og Arla.

Ifølge konkurrencestyrelsen afventer Allested Mejeri dog en sagkyndig vurdering af, om mejeriet er fuldt funktionsdygtigt, idet der ikke er produktion på mejeriet i øjeblikket.

Godkendelsen betød, at Grøndals 40 ansatte mandag formiddag kunne blive informeret om, hvem køberen var, og at overtagelsen sker pr. 1. marts 2002. Det blev samtidig oplyst, at produktionen af UF-feta flyttes til Bislev Mejeri. Endelig oplyste repræsentanter fra Uhrenholt Dairy, at medarbejderne til sommer får besked om, hvad virksomhedens planer med mejeriet er. Foreløbig er det oplyst, at der skal produceres ost.

Samtidig har konkurrencestyrelsen i et notat konstateret, at samtlige andre betingelser for fusionerne er opfyldt. Det gælder således krav om, at der ikke pålægges konkurrenceklausuler, der forbyder andre at bruge solgte mejeribygninger til fortsat mejeridrift, samt en række vedtægtsændringer, der stiller selskabets ejere, andelshaverne, friere med hensyn til at kunne levere til andre mejerier (de såkaldte splitleverancer). Det gælder ligeledes krav om, at Arla Foods skal aftage mælk fra ikke-andelshavere m.m., ligesom et krav om også at distribuere for konkurrenter er opfyldt. Her nævner konkurrencestyrelsen således, at Arla Foods i dag distribuerer for tre andre mejerier, herunder for det mejeri, Dansk Supermarked køber mejeriprodukter hos i Tyskland.

Opfyldt er ligeledes kravet om, at Arla Foods en gros køber og sælger mælk og fløde til andre danske mejerier, og det sker ifølge konkurrencestyrelsen i dag til en lang række danske mejerier.

Betingelserne er ligeledes opfyldt, hvad angår et krav om leverancer til konkurrerende mejerier af standardprodukter til videresalg samt krav om mindretalsbeskyttelse i Mejeriforeningen.
Konkurrencestyrelsens pressemeddelelse lyder i sin helhed:

Arla Foods har nu opfyldt tilsagn om salg af mejerier.

Konkurrencestyrelsen har godkendt Arla Foods’ salg af de fynske mejerier Grøndal og Allested. Dermed er selskabets aftaler med Konkurrencestyrelsen opfyldt.

Da MD Foods fusionerede med Kløver Mælk i marts 1999 og med Arla e.k. i april 2000, gav MD Foods en række tilsagn til Konkurrencestyrelsen, der skulle opveje de konkurrencebegrænsende virkninger af fusionerne.

Et af tilsagnene var, at Arla Foods - inden for et bestemt tidspunkt - skulle frasælge mejerikapacitet svarende til i alt 220 mio. kg. mælk.

Mejerierne skulle være i god stand og funktionsdygtige, ligesom køberne skulle være konkurrenter til Arla Foods.

Grøndal Mejeri - med en kapacitet på 180 mio. kg - sælges for 3 mio. kr. til F. Uhrenholt Dairy, der er den næststørste aktør på markedet.

Uhrenholt har eksisteret i 25 år og vil i første omgang anvende Grøndal til produktion af ost, men senere evt. også til produktion af andre produkter til det danske marked. Selskabet sælger i dag især til eksport.

Allested Mejeri - med en kapacitet på 40 mio. kg - sælges for 3 mio. kr. til Løgismose, der sælger en række - især økologiske - specialprodukter på det danske marked. Løgismose vil primært anvende Allested til produktion af rygeost, fetaost og fromage frais til det danske marked samt til udvidelse med nye produkter.

Arla Foods aftaler med Konkurrencestyrelsen indebærer desuden, at konkurrenter har fået adgang til Arla Foods distributionsapparat, ligesom Arla forpligtes til at sælge og købe mælk og fløde til/fra andre mejerier.

"Jeg er glad for, at det hele nu er på plads", udtaler direktør Finn Lauritzen. "Der var nogen skepsis, da vi i sin tid indgik aftalerne, fordi de blev indgået, før vi fik fusionskontrol, og der derfor ikke var sanktionsmuligheder, hvis aftalen ikke blev overholdt. Men med salget af de to mejerier til seriøse konkurrenter har Arla nu opfyldt den sidste del af aftalerne."

De oprindelige aftaler og et notat, der beskriver status for tilsagnene kan ses på Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.ks.dk under publikationer om konkurrenceforhold.

Hvis De vil vide mere, kan De ringe til kontorchef Hans Kierkegaard (33177113) eller fuldmægtig Joan Frederiksen (33177109)."

Se endvidere notat om fusionskravenes opfyldelse på konkurrencestyrelsens hjemmeside: www.ks.dk