Skip to main content

Arla-ejere får mere for mælken

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 14:30 CET

Arla fastholder målet om et årsrsultat for 2010 på 1,2 mia. kr, og på den baggrund er der plads til at hæve prisen til andelshaverne for femte gang i år.

Arla hæver prisen til andelshaverne med 10 øre pr. kg. mælk. Stigningen får  tilbagevirkende kraft fra 1. november 2010. Dermed bliver Arlanoteringen 280,5 øre/kg for konventionel mælk og 338,4 øre/kg for økologisk mælk.

Arlanoteringen er hermed hævet i alt fem gange med til sammen 47,5 øre i 2010, hvilket svarer til en øget udbetaling til Arlas andelshavere på i alt 1,2 mia. kr.

Priserne har rettet sig op efter krisen
Med til billedet hører, at mælkeprisen i 2009 var meget lav i årets første måneder.

"I løbet af 2010 har verdensmarkedet forbedret sig oven på kriseåret 2009. Det betyder, at priserne på mejeriprodukter har rettet sig op, og vores indtjening er forbedret. Derfor har vi året igennem været i stand til at øge prisen til vores ejere," siger Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh.

Den aktuelle prisstigning er stærkt knyttet til forventningerne til Arlas årsresultat for 2010.

"Arla's mål er et resultat på 1,2 mia. kr., og det stiler vi året igennem efter at nå. Nu er vi så tæt på afslutningen af 2010, at vi mener, vi kan nå de 1,2 mia. kr. og samtidig udbetale ekstra penge over mælkeprisen," siger Peder Tuborgh.

Flere udsving i 2011
Mens flere markeder stadig er præget af den økonomiske krise, har der været god afsætning på andre af Arla's markeder. Det giver en høj kapacitetsudnyttelse på mejerierne, hvilket samlet set også bidrager positivt til økonomien. Dertil kommer nogle positive engangsposter som f.eks. valutaforhold.

Men selvom situation her og nu er positiv, så vurderer Peder Tuborgh, at udviklingen i 2011 forventes at være mere usikker.

"Vi vil opleve, at markedet har flere udsving, hvor vi som mejeriselskab også reagerer hurtigere i både opadgående og nedadgående retning."

Fakta: Årets resultat

  • Arla's bestyrelse har besluttet, at Arla hvert år skal have et overskud på 2,5 procent af omsætningen, i år svarende til 1,2 mia. kr.
  • Årets resultat fordeles af repræsentantskabet ved årsafslutningen i marts til henholdsvis konsolidering og efterbetaling. I oktober vedtog repræsentantskabet en ny politik for fordelingen af årets resultat, så 4,5 procent af Arlaindtjeningen skal konsolideres, mens resten er til efterbetaling.