Skip to main content

Arla Foods' resultat bedre end forventet

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2002 15:11 CET

Et nettoresultat på 1.161 mio. kr. mod 1.157 mio. kr. året før er meget tilfredsstillende. Resultatet skal ses i sammenhæng med en fremgang i omsætningen fra 38,1 mia. DKK i 2000/01 til 39,4 mia. DKK i 2001/02.

Det fortalte adm. dir. Jens Bigum på Arla Foods’ repræsentantskabsmøde i Århus tirsdag.
Arla Foods' adm.
direktør Jens Bigum ”Vi stod ved afslutningen af et boom på mejerimarkedet i og uden for Europa ved årets begyndelse. Vi var klar over, at vi gik en vanskeligere tid i møde. Arla Foods har dog ikke taget den nedtur i årets løb, som konjunkturerne egentlig kunne give anledning til”, sagde Jens Bigum.

Det samlede resultat pr. kg standardiseret mælk er et resultat ab ejendom i Danmark på 261,14 danske øre pr. kg og en betalningsförmåga i Sverige på 311,28 svenske øre pr. kg. Det er en mindre stigning i forhold til sidste års mælkepris, både for de danske og de svenske andelshavere.

Arla Foods’ repræsentantskab besluttede at fastsætte efterbetalingen til 575 mio. DKK og konsolideringen til 586 mio. DKK.

Jens Bigum fremhævede på mødet synergierne fra de to fusioner, der er gennemført inden for de seneste år, som et væsentlig element i resultatet.
”Fusionen med Kløver Mælk har leveret det, der blev lovet, og der er ikke mere at hente fra den side. I Arla-fusionen er synergierne også begyndt at vise sig. Vi var klar over, at en fusion over lande­grænserne er vanskeligere og tager længere tid at realisere. Årets resultat viser dog, at fusionsfordelene langt overstiger fusionsulemperne”, sagde Jens Bigum.

Han nævnte endvidere den højere forædlingsgrad af Arla Foods’ produkter som medvirkende til det gode resultat og også, at Arla Foods’ produkter i eksportmæssig sammenhæng ofte ligger på et højere prisniveau, end det er typisk for de store masseudbydere.


Højt forædlede produkter som disse er medvirkende til Arla Foods' gode resultat, påpeger adm. direktør Jens Bigum.

Derudover fremhævede han Arla Foods’ gode position på de to store hjemmemarkeder, samt at omlægningen fra traditionelt mælkepulver til i højere grad at koncentrere sig om specialprodukter har gjort denne afsætning mindre prisfølsom.

På eksportmarkederne har der i Europa været tale om markant faldende priser på ostesiden. En af de vigtigste grunde har været, at kødprodukter næsten fuldt ud har genvundet markedspositionen fra før BSE- og mund- og klovsygeudbruddene forrige år. Dertil kommer, at europæiske forbrugere tilsyneladende har holdt lidt igen med forbruget i månederne efter konverteringen til euro. På verdensmarkedet for mælkepulver og smør i bulk har der været faldende markedspriser.

På de oversøiske markeder har faldet i især dollarkursen været problematisk. Således er dollaren faldet markant siden begyndelsen af 2002 – en udvikling som synes at fortsætte i indeværende regnskabsår.

Virkningen af prispresset på de oversøiske markeder har dog kunnet afbødes gennem en satsning på en høj andel af værdiforædlede produkter på en række fokusmarkeder.