Skip to main content

Arla Foods skærer 600 jobs over tre år

Pressemeddelelse   •   Maj 13, 2003 14:29 CEST

Antallet af stillinger i Arla Foods skal skæres ned med 600 i løbet af de kommende tre regnskabsår.

Det sker som det sidste led i fusionen mellem svenske Arla og danske MD Foods. Arla Foods tager derfor fat på en omfattende tilpasning af antallet af ansatte hovedsagelig inden for de administrative opgaver.

Siden fusionen 17. april 2000 er en sammenlægning af de to selskaber sket trinvis. Første trin var at få skabt en organisationsplan. Næste trin var formuleringen og iværksættelsen af en strategiplan og derefter en strukturplan, som blev fremlagt i juni 2001. Derefter blev der etableret en konsoliderings-plan.

Virksomheden er nu kommet til det femte og sidste trin i fusionsprocessen, der omhandler en højere grad af forenkling inden for forretningssystemerne for derigennem at skabe det nye fælles Arla Foods.

Arla Foods iværksatte for et år siden et omfattende projekt under navnet Ett Arla, som skulle medføre ikke bare etableringen af fælles forretningssystemer, men også nye ledelsessystemer.

”Det arbejde har givet os en bredere indsigt i den fælles forretning og givet anledning til, at vi nu kan påbegynde en administrativ forenkling”, siger adm. direktør Jens Bigum.

”Sammenkøringen af de to virksomheder var omfattende og har trukket hårdt på mange medarbejdere. Reduktionen af antallet af stillinger skal da heller ikke ses som et resultat af overskydende ressourcer i virksomheden, men er alene et resultat af, at vi i Arla Foods ønsker at være endnu mere omkostningseffektive”, siger han.

Første runde af nedskæringerne omfatter 200 stillinger på tværs af samtlige divisioner og stabe i regnskabsåret 2003/04.
Nye rammer for rekruttering af medarbejdere

Samtidig med at virksomheden sætter bevidst fokus på omkostningseffektivitet opstilles rammer for rekruttering.

Med udgangspunkt i bemandingen den 1. maj 2003 fastsætter Arla Foods en ramme for antallet af ansatte inden for hver division og stab.

Rammen kan kun udvides, hvis den er godkendt af ledelsen. Det betyder, at hvis en ansat rejser eller afskediges, kan stillingen genbesættes. Det forventes dog, at den pågældende afdelingsleder løbende benytter en sådan anledning til at vurdere niveauet for bemandingen inden for sit område.

En afdelingsleder kan nyansætte, men lederen skal samtidig skære et andet sted i sin organisation, således at rammen hele tiden holdes.

Når en afdeling nyudvikler eller kommer med væksttiltag, kan det medføre nyansættelser og en udvidelse af rammen. Lederen skal her sikre sig ledelsen godkendelse.

De fem trin i fusionsprocessen

1. Organisationsplan
Plan for ny organisation for den samlede virksomhed præsenteres ca. to måneder efter fusionen. Virksomhedens bygges op om otte selvstændige divisioner.

2. Strategiplan
Virksomheden sætter sig et mål om at vokse med ti pct. om året. Strategien er omfattende og tager udgangspunkt i det store selskabs internationale placering.

3. Strukturplan
For at sikre at Arla Foods’ produktionsapparat bliver blandt de bedste i verden, investerer Arla Foods 2,3 mia. kr over fem år. En omfattende strukturplan udarbejdes, og planen indebærer at 17 mejerier lukker. 1.050 medarbejdere berøres.

4. Konsolideringsplan
For at kunne gennemføre disse meget omfattende strategier konsolideres en større del af betalingen for mælken i selskabet i form af egenkapital. Repræsentantskabet vedtager at konsolidere fem øre af mælkeprisen.

5. Forenkling af administrationen
Projektet Ett Arla iværksættes for ikke bare at etablere fælles forretningssystemer, men også nye ledelelsessystemer. Det sætter fokus på omkostningseffektiviteten og en forenkling inden for de administrative områder.