Skip to main content

Arla hæver mælkeprisen til andelshavere

Pressemeddelelse   •   Aug 08, 2007 14:30 CEST

Med baggrund i den positive udvikling i verdensmarkedspriserne hæves acontoprisen til Arla Foods' andelshavere med 12,8 danske øre.

Indtjeningen i 2. halvår forventes positivt påvirket af den aktuelle situation på det globale mejerimarked, hvor mælk er blevet en mangelvare og hvor priserne på mejeriprodukter derfor stiger kraftigt.

Det fik i dag Arla Foods' bestyrelse til at hæve den såkaldte acontopris med 12,8 danske øre. Acontoprisen - som er den løbende afregningspris, hver enkelt andelshaver får pr. kg mælk, der leveres til selskabet - hæves med virkning fra 30. juli 2007.

"Efter flere års ørkenvandring med egentlig deflation i prisen på mejeriprodukter ser vi nu mulighed for at øge mælkeprisen til vores ejere. Det er især markedet for mælkepulver, der driver de positive indtjeningsmuligheder i øjeblikket, men vi forventer, at priserne på verdensmarkedet for især ost og smør også stiger betydeligt. De første prisstigninger er meldt ud på mange markeder. Det er disse annoncerede prisstigninger, som ligger til grund for den øgede acontopris," siger Arla Foods' adm. direktør Peder Tuborgh, der samtidig åbner for yderligere justeringer af acontoprisen.

"Det kan ikke udelukkes, at dette kun er første skridt, og at vi som følge af mælkemanglen i Europa allerede i løbet af kort tid må annoncere yderligere prisstigninger til kunderne. Den gevinst, som i så fald opnås, skal tilfalde vores ejere, og det betyder, at acontoprisen fremover bliver mere fleksibel."

Det er første gang i selskabets historie, at Arla Foods har beregnet en acontopris helt uden restitutioner fra EU, som bortfaldt tidligere på året.

"Vi er glade for at kunne sende et positivt signal til selskabets ejere og derigennem tilskynde til en øget produktion af mælk. I dag er omkostningerne ved mælkeproduktion højere for vores andelshavere set i forhold til for bare et par år siden, og derfor er det ekstra positivt, at vores indtjeningsmuligheder giver anledning til at hæve acontoprisen nu," siger bestyrelsesformand Ove Møberg, der understreger, at bestyrelsen vil følge markedsudviklingen nøje og løbende forholde sig til acontoprisen.

Loyalitet skal kunne betale sig
I lyset af at enkelte mælkeproducenter i løbet af sommeren har meldt sig ud i strid med vedtægterne, blev Arla Foods' bestyrelse desuden enig om at revurdere reglerne for såvel udmeldelse som genindtræden i andelsselskabet.

"Vi kan forvente, at udsvingene i mælkens udnyttelsesværdi bliver større, end de har været tidligere, og derfor vil fristelsen for enkelte mælkeproducenter til at forsøge at opnå kortvarige merindtægter være stor. Det er helt klart uholdbart for det store flertal af Arlas ejere, hvis enkelte leverandører kan vandre ud og ind. I bestyrelsen er vi enige om, at det skal kunne betale sig at være loyal over for sit eget selskab," siger bestyrelsesformand Ove Møberg, der forventer, at et oplæg til justering af reglerne kan forelægges på Arla Foods' repræsentantskabsmøde i oktober 2007.

- - - FAKTA - - -

- Arla Foods opnåede i første halvdel af regnskabsåret 2007 et resultat på 382 mio. kr.

- Med stigningen på 12,8 øre bliver den nye acontopris til Arla Foods' andelshavere på 2,24 DKK.