Skip to main content

Arla opsiger kærnemælksaftale med Fanø Mejeri

Pressemeddelelse   •   Maj 22, 2002 14:36 CEST

Gentagne kvalitetsbrist i den søde kærnemælk, som Arla Foods køber af A/S Fanø Mejeri, får nu Arla Foods til at opsige den hidtil gældende købsaftale med virkning fra mandag i denne uge.

Aftalen bygger på en række kvalitetskrav til kærnemælken, som Fanø Mejeri har haft problemer med at overholde.

Arla Foods behandler mellem 1.700 og 1.900 tons sød kærnemælk om ugen fra sine egne mejerier og køber derudover 125 tons om ugen fra andre danske mejerier herunder Hirtshals Andelsmejeri, Hellevad Omegns Andelsmejeri og Fanø Mejeri. Kvalitetskravene er de samme, hvad enten kærnemælken kommer fra Arla Foods’ mejerier eller fra andre mejerier.

Arla Foods har gentagne gange henvendt sig til Fanø Mejeri om kvalitetsproblemerne. I en periode er der sket en bedring, hvorefter kvalitetsgrænsen igen er overskredet. Ifølge dansk lovgivning er kvalitetsgrænsen 100.000 totalkim/ml inden den afsluttende varmebehandling. Dertil kommer, at Arla Foods Samden i Åbenrå, der producerer 1. klasses kærnemælkspulver til fødevareindustrien, har indført en grænse på 10.000 totalkim/ml.

Sød kærnemælk er et restprodukt fra smørproduktion.

A/S Fanø Mejeri producerer blandt andet Fanø Smør og Lurpak smør og aktierne i selskabet ejes ifølge egne oplysninger for 50 pct. vedkommende af mejeribestyrerparret og 50 pct. af en libanesisk forretningsforbindelse.