Skip to main content

Arla vil ændre opsigelsesvarsler for økologiske kontrakter

Pressemeddelelse   •   Dec 01, 2003 16:03 CET

Bestyrelsen for Arla Foods amba har besluttet at ændre de gensidige opsigelsesvarsler for kontrakterne med de økologiske mælkeproducenter, så varslet bliver kortere. Detaljerne vil blive drøftet med repræsentantskabet på det næstkommende møde i december. Herefter vil et mere detaljeret beslutningsoplæg blive udarbejdet, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Ændringen træder i kraft, når de nye kontrakter skal indgås 1. oktober 2004.

For de ca. 600 økologiske kontrakter, der er tegnet med de økologiske mælkeproducenter, er opsigelsesvarslet i dag 13 måneder. Vil en økologisk producent træde ud af Arla, skal han sige kontrakten op inden 1. september. Hvis producenten kommer skævt ind på opsigelsen – for eksempel ved at sige op den 2. september til udtræden den 1. oktober to år efter – kan opsigelsesperioden løbe op i 25 måneder. Men Arla Foods har aldrig haft et tilfælde, hvor opsigelsesvarslet reelt har været 25 måneder. Det er altså ikke korrekt, når det blandt andet i medierne har floreret, at opsigelsesvarslerne som hovedregel er 25 måneder.

Opsigelsesvarslerne var oprindelig på 12 måneder til 1. oktober. Efter ønske fra de økologiske mælkeproducenter blev det ændret til 13 måneder. Arla Foods er bundet lige så længe til producenten, som producenten er bundet til selskabet. Det gensidige opsigelsesvarsel for økologiske producenter blev indført af flere grunde, primært fordi: Arla Foods havde ikke mælk nok til at mætte forbrugernes appetit på økologisk mælk. Det økologiske marked var så nyt, at det var svært at forudse efterspørgslens udvikling. Mulige eksportkontrakter fik længere sikkerhed. Det tager to år for en mælkeproducent at lægge om til økologisk drift, så fra omlægningen besluttes, tager det to år, før mælken begynder at blive leveret. ”Vi havde dengang behov for sikkerhed. Arla skulle have sikkerhed for, at der var mælk nok til at dække efterspørgslen. Og producenten skulle have sikkerhed for, at han ikke brugte 2 år på at lægge om til økologisk drift uden at kunne sælge mælken,” siger Arlas formand, gårdejer Knud Erik Jensen. ”I dag er der ikke længere behov for de lange opsigelsesvarsler. Markedet for økologisk mælk har i de senere år været stabilt. Derfor er det nu relevant at ændre opsigelsesvarslet”, , siger Knud Erik Jensen.

Bindingsreglerne har været et af de centrale punkter i de seneste ugers offentlige debat om Arla:

”Vi lytter da til synspunkterne fra det samfund, vi virker i. Det har vi jo en særlig forpligtelse til som stor aktør. Med hensyn til opsigelsesvarslet vil jeg dog gerne tilføje, at alle 13.000 svenske og danske andelshavere som følge af den endelige fusion 1. oktober 2003 kvit og frit og uden de sædvanlige opsigelsesregler kunne forlade Arla. Den mulighed udnyttede to andelshavere. Det siger måske, at kritikken af opsigelsesvarslet mere har været en sag for medierne end for bønderne,” siger Knud Erik Jensen.

Yderligere oplysninger:

Gdr. Knud Erik Jensen, formand for Arla Foods, tlf. 86 33 21 96

Informationsafdelingen, tlf. 89 38 10 00