Skip to main content

Bigum: Godt resultat for 2002/03

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2003 16:00 CET

Trods den faldende mælkepris tøver Arla Foods’ adm. direktør Jens Bigum ikke med at kalde resultatet for regnskabsåret 2002/2003 for godt.

I sin beretning på repræsentant- skabsmødet i Stockholm i denne uge lagde Jens Bigum vægt på, at den samlede Arla-indtjening for året på 256,44 danske øre pr. kg mælk ligger et pænt stykke over den såkaldte peergruppe – de fem europæiske andelsmejerier, som Arla plejer at sammenligne sig med.

”Forskellen i forhold til peergruppen er således knap 10 pct. sammenlignet med 7 pct. året før. Dermed har vi i 2002/2003 lagt rekordstor afstand til de øvrige selskaber. Vanskelighederne i dette regnskabsår har altså sat væsentligt mindre spor i Arlas resultat end i vore konkurrenters. Vi må tage det som et tegn på, at forædlingsstrategien er lykkedes igen i år, og dette har gjort os mindre følsomme over for konjunktursvingningerne end de øvrige selskaber. På denne baggrund tøver jeg ikke med at betegne resultatet for regnskabsåret 2002/2003 som et godt resultat”, sagde Jens Bigum på mødet.

Vækst ingen trussel
Han understregede, at forædlingsstrategien er baseret på et ”fornuftigt højt, men også klart lønsomt investeringsniveau”, som i den seneste tid har været til heftig debat i både Sverige og Danmark.

”Vækstambitionerne og det investerings- og konsolideringsbehov, der følger heraf, bliver nogen gange set som en trussel mod afregningsprisen til andelshaverne. Jeg er overbevist om, at det faktisk forholder sig omvendt. Når kunder og konkurrenter vokser, som de gør, må Arla Foods udvikle sig i samme retning. Vækst er således ikke et mål i sig selv, men derimod et middel til at fastholde en god indtjening”, sagde Bigum til repræsentantskabet.

Markedsudviklingen
Han beskrev også i sin beretning, hvordan udviklingen på de forskellige markeder har påvirket Arla Foods.

”Det danske og svenske hjemmemarked har været præget af dels en vis tilbageholdenhed hos forbrugerne, dels en markant stigende konkurrence, hvilket sætter vores markedsposition og indtjening under pres”.

I England har Arla haft glæde af en relativt stærk økonomisk situation, som har skabt grundlag for en god udvikling i afsætningen. Og selv om kursudviklingen på pund efterfulgt af svækkelse af dollaren har trukket i den anden retning, har Division UK opnået det bedste resultat i divisionens historie.

I Centraleuropa og især i Tyskland er situationen derimod mere trykket. Den tyske økonomi er fortsat i krise, og arbejdsløsheden er på mere end 10 pct.

”Den tyske forbruger søger mod de billigste løsninger ved at vælge discount og private label. Dette presser vores afsætning og indtjening på det centraleuropæiske marked”, sagde Bigum.

På markederne uden for EU har indtjeningen været negativt påvirket af dollarkursens fald og EU’s meget tilbageholdende restitutionspolitik.

Årets sidste repræsentantskabsmøde var også adm. direktør Jens Bigums sidste. Han går ved årsskiftet på pension efter 33 år i Arla Foods. Foto: Jörgen Larsson

Resultat Mio. DKK2002/032001/02 Nettoomsætning40.64739.441 - heraf udenfor DK og S20.78119.807 % uden for DK og S5150 Nettoresultat1.0941.085* Efterbetaling546575 Genkonso- lidering **123126 Øvrige konsolidering425384

*En ændring i Årsregnskabsloven betyder, at Arla Foods ændrer praksis på nogle områder, herunder resultatopgørelsen. Koncernresultatet for 2001/02 er udregnet efter de nye principper. Efter de gamle regnskabsprincipper var koncernresultatet for 2001/02 1.161 mio. kr.
**Den vedtægtsbestemte genkonsolidering er en følge af udbetalinger fra de personlige konti, der blev dannet i fm. fusionerne med hhv. Kløver Mælk og Arla. Genkonsolideringen forøger ikke selskabets egenkapital.